Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu 6ka.pl

Data aktualizacji: 1 marca 2019 r.

§ 1

Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki korzystania z serwisu 6ka.pl i oferowanych w nim usług. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem akceptacji wszystkich warunków Regulaminu.

2. Operatorem serwisu 6ka.pl jest 6ka Sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzymalitów 7/24.

3. Definicje terminów użytych w Regulaminie:

 1. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.6ka.pl
 2. Operator - właściciel i administrator Serwisu, odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu i za oferowane w nim usługi
 3. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu i dostępnych w nim usług
 4. Usługi - przeglądanie stron Serwisu, korzystanie z darmowych lekcji próbnych Kursów, zakładanie konta, logowanie się do konta, korzystanie z płatnych lekcji Kursów, korzystanie z innych opcji i funkcji w Serwisie
 5. Kursy - autorskie kursy języków obcych oferowane przez Operatora na stronie internetowej Serwisu

§ 2

Oferta Serwisu

1. Podstawową ofertę Serwisu stanowią Kursy językowe, przeznaczone do samodzielnej nauki języków obcych przez internet.

2. Dostęp do Kursów jest płatny, wg cen podanych w Cenniku zamieszczonym w Serwisie.

3. W zamian za wniesioną opłatę Użytkownik otrzymuje dostęp online do zamówionego Kursu, umożliwiający mu pełne korzystanie z materiału Kursu na stronie Serwisu.

4. Gwarantowany czas dostępu do Kursu wynosi 6 miesięcy.

5. Po upływie gwarantowanego czasu dostępu Operator nie blokuje dostępu Użytkownikowi, lecz bezpłatnie przedłuża ten dostęp na zasadzie promocji na okres 10 lat. Działanie to wynika z polityki marketingowej przyjętej przez Operatora.

6. Operator gwarantuje, że promocję opisaną w p.5 zakończy przed czasem jedynie z ważnej przyczyny losowej, uniemożliwiającej mu dalsze świadczenie Usług, np. zmuszającej go do zamknięcia lub sprzedaży Serwisu.

7. Operator podejmuje starania, aby Serwis i oferowane w nim Kursy były dostępne dla Użytkowników nieprzerwanie przez jak najdłuższy czas.

§ 3

Lekcje próbne

1. Wszystkie Kursy posiadają bezpłatne lekcje próbne, pozwalające zapoznać się ze specyfiką Kursów i ich możliwościami.

2. Lekcje próbne są dostępne bez konieczności zakładania konta i logowania się. Jedynie korzystanie z niektórych dodatkowych opcji w lekcjach próbnych może wymagać zalogowania.

3. Użytkownik przed wykupieniem dostępu do Kursu powinien uruchomić co najmniej jedną lekcję próbną Kursu i sprawdzić, czy działa ona prawidłowo na jego komputerze. Jeśli lekcja działa nieprawidłowo, Użytkownik powinien skontaktować się w tej sprawie z Operatorem i nie wnosić opłaty do czasu uzyskania skutecznej pomocy technicznej.

4. Operator gwarantuje, że pozostałe lekcje każdego Kursu nie różnią się jakościowo w znaczący sposób od lekcji próbnych Kursu.

§ 4

Zakładanie konta i logowanie

1. Założenie konta w Serwisie jest bezpłatne.

2. Warunkiem założeniem konta w Serwisie jest akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, wyrażona jawnie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu zakładania konta.

3. Do założenia konta wymagane jest podanie poprawnego i działającego adresu e-mail, należącego do Użytkownika.

4. Konto po założeniu musi zostać aktywowane przez Użytkownika poprzez kliknięcie na specjalny odnośnik w mailu aktywacyjnym. Mail aktywacyjny jest generowany i wysyłany automatycznie w momencie założenia konta na podany przez Użytkownika adres e-mail.

5. Zalogować się można tylko na prawidłowo założone i aktywne konto.

6. Konta nieaktywne mogą być usuwane administracyjnie przez Operatora po upływie 7 dni od ich założenia.

7. Do zalogowania się na swoje konto wymagane jest podanie prawidłowego adresu e-mail i hasła.

8. Jeśli Użytkownik zapomni swoje hasło, może skorzystać z opcji "Przypomnij hasło" oferowanej na stronie Serwisu.

9. Jeśli Użytkownik zapomni swój adres e-mail na który założył konto, jest to równoznaczne z utratą dostępu do konta, chyba że przedstawi Operatorowi dane pozwalające jednoznacznie odszukać jego konto w bazie danych.

§ 5

Użytkowanie konta

1. Z jednego konta może korzystać tylko jeden Użytkownik.

2. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno konto. Jeśli Użytkownik ma już założone konto i chce założyć dla siebie nowe konto, poprzednie konto powinien wcześniej usunąć.

3. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje hasło do konta przed poznaniem go przez osoby trzecie. Zabronione jest publikowanie, użyczanie, sprzedawanie hasła w jakiejkolwiek formie.

4. Użytkownik zalogowany do swojego konta na komputerze dostępnym publicznie (umieszczonym np. w szkole, w kawiarni internetowej itp.) jest zobowiązany do wylogowania się bezpośrednio po zakończeniu korzystania z Serwisu, poprzez naciśnięcie odnośnika "Wyloguj".

5. Operator nie odpowiada za skutki utraty hasła na rzecz osoby trzeciej.

6. Użytkownik może logować się do swojego konta z dowolnego komputera podłączonego do internetu.

7. Do logowania się i korzystania z Kursu można używać wielu komputerów, lecz nie jednocześnie.
Przykład: Można do nauki korzystać z komputera A w godzinach porannych, a następnie z komputera B w godzinach popołudniowych. Nie można użytkować Kursu z komputerów A i B jednocześnie.

§ 6

Zamówienia i płatności

1. Uzyskanie pełnego dostępu do Kursu wymaga wniesienia za ten kurs opłaty zgodnie z Cennikiem przedstawionym na stronie Serwisu.

2. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

3. Cena Kursu lub Kursów podana w zamówieniu jest ostateczną kwotą do zapłaty. Nie występują dodatkowe lub ukryte opłaty.

4. Obsługa płatności jest realizowana w sposób automatyczny i samoobsługowy przy współpracy z zewnętrzną firmę pośredniczącą PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, zwaną dalej "Operatorem Płatności", prowadzącą serwis do obsługi płatności elektronicznych pod adresem payu.pl.

5. Dokonanie płatności za Kurs wymaga uprzedniego złożenia zamówienia na stronie "Zamów dostęp".

6. Składanie zamówień jest możliwe tylko dla Użytkowników posiadających założone konto w Serwisie i zalogowanych do konta.

7. Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem Operatora Płatności.

8. Użytkownik może anulować swoje zamówienie poprzez stronę "Moje konto > Zamówienia", o ile płatność do zamówienia nie została jeszcze zrealizowana.

9. Operator dokonuje automatycznego anulowania zamówienia, gdy Operator Płatności nie stwierdzi wymaganych środków w określonym terminie (10 dni dla przelewów bankowych, 5 dni dla pozostałych form płatności).

10. W momencie odbioru płatności przez Operatora Płatności, informacja ta zostaje automatycznie przesłana do oprogramowania Serwisu i powoduje włączenie dostępu do zamówionego Kursu lub Kursów oraz wygenerowanie i wysłanie do Użytkownika odpowiedniej wiadomości powiadamiającej.

11. Operator nie odpowiada za problemy lub trudności powstałe w trakcie realizacji płatności, gdyż nie bierze bezpośrednio udziału w obsłudze płatności.

12. Wszelkie reklamacje płatności zgłaszane przez Użytkowników do Operatora są przekazywane do Operatora Płatności. Operator w miarę możliwości pomaga Użytkownikom rozwiązywać ewentualne problemy z płatnościami i reprezentuje Użytkowników wobec Operatora Płatności.

13. Na życzenie Użytkownika Operator może wystawić fakturę VAT na zakupiony Kurs lub Kursy. Chęć otrzymania faktury powinna zostać zgłoszona przez Użytkownika nie wcześniej niż w momencie zatwierdzenia jego płatności i nie później niż 7 dni od momentu zatwierdzenia płatności.

14. Wykupienie dostępu do Kursu nie obejmuje usługi indywidualnych konsultacji bądź korepetycji z autorem Kursu. Wnoszona opłata pokrywa dostęp do materiałów edukacyjnych opracowanych przez autora Kursu oraz możliwość korzystania z funkcjonalności platformy informatycznej stanowiącej część Serwisu.

§ 7

Wymagania techniczne i rozwiązywanie problemów

1. Do korzystania z Kursów wymagane są:

 1. Komputer z łączem internetowym (zalecane jest stałe łącze szerokopasmowe)
 2. Jedna z nowoczesnych i popularnych na rynku przeglądarek internetowych
 3. Włączona obsługa języka skryptowego JavaScript
 4. Włączona obsługa cookies
 5. Czytnik plików PDF
 6. Karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami (do odsłuchu nagrań)

2. Operator dokłada wszelkich starań, aby Kursy i pozostałe Usługi działały prawidłowo na jak największej liczbie komputerów spełniających wymagania opisane w p.1, lecz nie gwarantuje, że Kursy i Usługi będą działać bezbłędnie na każdym komputerze.

3. Operator w miarę możliwości pomaga Użytkownikom rozwiązywać zgłoszone przez nich problemy techniczne.

4. Operator nie odpowiada za usterki lub ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego i oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają dostęp do Kursu lub korzystanie z jego pełnej funkcjonalności.

§ 8

Opinie Użytkowników

1. Operator szanuje opinie Użytkowników na temat Serwisu oraz oferowanych Kursów.

2. Użytkownik może przesłać Operatorowi swoją opinię za pomocą formularza "Dodaj opinię". Przesłanie opinii za pomocą tego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na ewentualną publikację opinii na stronie "Opinie", wraz z podanymi przez Użytkownika danymi na swój temat.

3. Adres e-mail Użytkownika jest publikowany w sposób utrudniający odczytanie go przez złośliwe programy sieciowe, wyszukujące adresy e-mail na stronach WWW.

4. Operator ma dowolność w decydowaniu, które opinie zostaną opublikowane na stronie "Opinie".

5. Operator może w szczególności nie publikować opinii, gdy jest ona nierzetelna, nieprawdziwa, narusza zasady współżycia społecznego, zawiera słowa powszechnie uznane za obraźliwe, narusza dobre imię Operatora.

§ 9

Zasady kontaktu z Operatorem

1. Kontakt z Operatorem jest możliwy za pomocą:

 1. formularza kontaktowego dostępnego na stronie "Kontakt"
 2. adresu e-mail kontakt@6ka.pl

2. Użytkownik może i powinien zgłaszać Operatorowi wszystkie problemy, jakie napotkał w korzystaniu z Serwisu i Kursów.

3. Operator odbiera zgłoszenia w dni robocze w godz. 9:00-17:00 i realizuje je wg kolejności ich napływania.

4. Operator odpowiada na zgłoszenie w dniu jego odbioru lub następnego dnia roboczego.

5. W szczególnych przypadkach, wymagających poświęcenia większej ilości czasu, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć do 3 dni roboczych.

6. Jeśli Użytkownik nie uzyska odpowiedzi po 3 dniach roboczych od momentu wysłania zgłoszenia, a treść jego zgłoszenia jednoznacznie wskazuje na to, że oczekuje on odpowiedzi od Operatora, powinien przyjąć, że z przyczyn technicznych zgłoszenie nie dotarło do Operatora lub odpowiedź Operatora nie dotarła do Użytkownika. W tym przypadku Użytkownik powinien ponownie wysłać zgłoszenie, poprzez formularz kontaktowy lub z innego adresu e-mail.

7. Zgłoszenia wysyłane z adresów zagranicznych, utrzymywanych przez operatorów pocztowych oferujących darmowe i anonimowe skrzynki (np. yahoo.com, hotmail.com itp) mogą być błędnie traktowane jako spam i blokowane przez operatora pocztowego zarządzającego skrzynkami Operatora, na co Operator nie ma wpływu. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w p. 6 zaleca się skorzystanie z formularza kontaktowego.

§ 10

Wysyłanie wiadomości do Użytkownika

1. Operator ma prawo do wysyłania Użytkownikowi wiadomości administracyjnych związanych z działalnością Serwisu, Kursami i Usługami, a także informacji o promocjach i zmianach w ofercie handlowej.

2. Wiadomości opisane w p. 1 mogą być przesyłane w odstępach nie krótszych niż 3 dni.

3. Operator może wysyłać Użytkownikowi reklamy związane z interesującym go językiem, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie reklam.

4. Reklamy opisane w p. 3 mogą być przesyłane w odstępach nie krótszych niż 7 dni.

§ 11

Zasady korzystania z gwarancji satysfakcji

1. Operator jest przekonany o wysokiej jakości oferowanych Kursów i dlatego zapewnia Użytkownikom gwarancję zwrotu pieniędzy w przypadku zastrzeżeń co do jakości Kursów.

2. Gwarancja polega na zwrocie Użytkownikowi 100% kwoty wpłaconej przez niego za reklamowany Kurs lub Kursy, z potrąceniem prowizji Operatora Płatności.

3. Gwarancja jest ważna przez 30 dni od momentu zatwierdzenia płatności Użytkownika i przyznania mu dostępu do zamówionego Kursu.

4. Zgłoszenie woli skorzystania z gwarancji powinno nastąpić wg zasad podanych w par. "Zasady kontaktu z Operatorem", tj. poprzez wysłanie maila bądź skorzystanie z formularza kontaktowego. Zgłoszenie może mieć dowolną treść, powinno jednak zawierać informację z jakiego kursu Użytkownik rezygnuje.

5. Zwrot wpłaconej kwoty następuje za pomocą platformy payu.pl. Zwrot kwoty wpłaconej szybkim przelewem elektronicznym lub przy użyciu karty płatniczej może być zlecony od ręki. Do zwrotu kwoty wpłaconej zwykłym przelewem bankowym konieczne jest podanie przez Użytkownika danych konta bankowego do odbioru przelewu.

6. Na zlecenie zwrotu kwoty wpłaconej za Kurs Operator ma 3 dni robocze. Operator zastrzega, że w szczególnych przypadkach niezależnych od niego czas ten może uleć wydłużeniu do 10 dni roboczych

7. Bezpośrednio po zleceniu zwrotu opłaty za Kurs Operator blokuje Użytkownikowi dostęp do reklamowanego Kursu.

8. Operator nie ma wpływu na rzeczywisty czas realizacji zwrotu, tj. czas transferu środków na konto Użytkownika.

§ 12

Certyfikaty ukończenia kursu

1. Użytkownik może otrzymać certyfikat ukończenia kursu (zwany dalej Certyfikatem), gdy:

 1. upłynie co najmniej 10 dni od momentu uzyskania pełnego dostępu do Kursu
 2. Użytkownik wykona test końcowy i uzyska ocenę co najmniej 3+ (min. 60% poprawnych odpowiedzi)

2. Po spełnieniu warunków określonych w p.1 Użytkownik może samodzielnie wygenerować i pobrać w wersji elektronicznej Certyfikat dla danego Kursu, korzystając ze strony "Moje konto > Certyfikaty".

3. Generowanie certyfikatów i pobieranie ich w wersji elektronicznej jest bezpłatne.

4. Użytkownik może zamówić u Operatora wydruk posiadanych certyfikatów wraz z przesyłką, wg cen ustalonych w Cenniku. Certyfikaty są drukowane w kolorze, na papierze dyplomowym, przez wyspecjalizowaną drukarnię. Przesyłka jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie przesyłki poleconej ekonomicznej lub priorytetowej, w usztywnionej kopercie.

5. Operator zastrzega sobie prawo do zmian cen druku i przesyłek adekwatnych do zmian cen usług drukarni i Poczty Polskiej.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczaniu przesyłek oraz za uszkodzenia przesyłek przez doręczyciela.

§ 13

Ochrona Kursów prawem autorskim

1. Kursy objęte są prawem autorskim. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub transmitowanie Kursów i stron Serwisu w jakiejkolwiek postaci i jakąkolwiek metodą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Operatora.

2. Zabronione jest wykorzystywanie Kursów w celach zarobkowych, w szczególności do prowadzenia płatnych lekcji lub korepetycji, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Operatora.

§ 14

Usuwanie konta

1. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta w każdej chwili.

2. Usunięcie konta oznacza bezpowrotną utratę dostępu do wykupionych Kursów oraz utratę innych danych zapisanych na koncie.

3. Operator zastrzega sobie możliwość archiwizowania informacji o usuniętych kontach w celach administracyjnych i statystycznych.

4. Operator zastrzega sobie możliwość administracyjnego zablokowania lub usunięcia konta, które Użytkownik używa niezgodnie z Regulaminem.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Operator nie gwarantuje, że w Kursach nie ma żadnych błędów merytorycznych wpływających na jakość przekazywanej wiedzy, choć podejmuje starania, aby tych błędów było jak najmniej.

2. Operator nie odpowiada za ewentualne faktyczne lub domniemane szkody wynikające z korzystania z Kursów oraz innych usług Serwisu.

3. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu, powinien natychmiast opuścić Serwis i nie korzystać z jego Usług.


Załączniki: