Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego 6ka.pl (zwanego dalej Serwisem), stanowiąca załącznik do Regulaminu

Data aktualizacji: 1 marca 2019 r.

§ 1

Wprowadzenie

1. Szanujemy i chronimy prywatność naszych Użytkowników.

2. Nie sprzedajemy podmiotom trzecim żadnych danych osobowych pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio od naszych Użytkowników.

§ 2

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest 6ka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grzymalitów 7/24, 03-141 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000330187, NIP 5242677878, REGON 141822425.

2. Z Administratorem można skontaktować się drogą tradycyjną, pisząc na adres: ul. Grzymalitów 7/24, 03-141 Warszawa, lub drogą mailową, wysyłając e-mail na adres: admin@6ka.pl.

§ 3

Bezpieczeństwo danych

1. Dane osobowe Użytkowników, jak i cały Serwis, przechowywane są na serwerze zlokalizowanym na terenie Unii Europejskiej i zarządzanym przez profesjonalną firmę hostingową.

2. Dostęp do danych Użytkowników posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy wyznaczeni przez Administratora i przeszkoleni z zakresu niniejszej Polityki prywatności.

3. Przesyłanie danych pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem odbywa się w oparciu o powszechnie przyjęty standard szyfrowania danych w Internecie, zwany SSL (Secure Socket Layer). Wiarygodność domeny 6ka.pl jest potwierdzona certyfikatem SSL wystawionym przez CERTUM.

§ 4

Dane osobowe

1. W celu założenia konta w Serwisie niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, login, hasło. Dane te służą do identyfikowania Użytkownika i umożliwiają mu logowanie się na swoje konto.

2. Adres e-mail Użytkownika jest weryfikowany poprzez wysłanie wiadomości z linkiem aktywacyjnym. Pomyślna weryfikacja jest konieczna, aby konto Użytkownika stało się aktywne.

3. Użytkownik podczas zakładania konta może opcjonalnie podać swoje dodatkowe dane osobowe, które nie wpływają jednak na zakres świadczonych usług w Serwisie: imię, wiek, płeć, miasto, kraj. Dane te służą do personalizowania wiadomości wysyłanych do Użytkownika oraz do celów statystycznych.

4. Po założeniu i aktywowaniu konta Użytkownik w każdej chwili ma wgląd w swoje dane osobowe i może je edytować.

§ 5

Dokonywanie płatności

1. Płatności Użytkowników są rejestrowane i rozliczane przez zewnętrzną firmę pośredniczącą PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, zwaną dalej Operatorem Płatności, która odpowiada za bezpieczeństwo transakcji i bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.

2. Administrator przekazuje Operatorowi Płatności wyłącznie dane niezbędne do realizacji płatności.

3. Administrator nie uzyskuje dostępu do poufnych danych bankowych Użytkowników, w szczególności do numerów kart kredytowych lub danych logowania do kont bankowych. Dane te są wprowadzane przez Użytkowników na formularzach należących do Operatora Płatności lub odpowiednich banków. Za bezpieczeństwo tych danych odpowiada właściciel danego formularza.

§ 6

Dane z formularzy kontaktowych

1. Dane podawane przez Użytkowników w formularzach "Kontakt", "Zgłoszenie problemu technicznego" nie są gromadzone w bazie danych, a jedynie służą do realizacji funkcji danego formularza.

2. Dane podawane w formularzu "Dodaj opinię" są traktowane jako jawne, gdyż zgodnie z przeznaczeniem formularza mogą być one opublikowane w Serwisie i dostępne dla wszystkich odwiedzających. Administrator nie ma wpływu na to, jak te dane zostaną wykorzystane przez osoby trzecie, dlatego nie podlegają one niniejszej Polityce prywatności.

§ 7

Dane uzyskiwane automatycznie

1. Dane uzyskiwane automatycznie, takie jak numer IP komputera Użytkownika lub data i godzina połączenia, wynikają z ogólnych zasad realizowania połączeń internetowych i są gromadzone w logach serwera, na którym opublikowany jest Serwis.

2. Dane te są używane przez Administratora tylko do celów administracyjnych i statystycznych.

§ 8

Cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Są to niewielkie pliki przechowywane w przeglądarce Użytkownika, które służą Użytkownikowi w celu zwiększenia wygody korzystania z Serwisu oraz Administratorowi w celach statystycznych i marketingowych.

2. Użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami cookies w swojej przeglądarce internetowej. W szczególności może usunąć wszystkie pliki cookies dotyczące Serwisu oraz wyłączyć tworzenie nowych plików. Informacje na temat zarządzania plikami cookies znajdują się w dziale pomocy każdej przeglądarki internetowej.

3. Wyłączenie plików cookies może utrudnić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcji Serwisu, które są od tych plików zależne.

4. Pozostawienie włączonej obsługi plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez Serwis.

§ 9

Uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo do:

  • uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  • sprostowania danych
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • usunięcia danych

2. W celu skorzystania ze swojego prawa należy:

  • skorzystać z funkcjonalności serwisu (edycja profilu, usunięcie konta)
  • skontaktować się bezpośrednio z Administratorem za pomocą jednej z metod podanych w par. "Administrator danych osobowych"