Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu 6ka.pl, ostatnia aktualizacja: 01.03.2019 r.

§ 1

Informacje ogólne

1. Szanujemy i chronimy prywatność naszych Użytkowników.

2. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim żadnych danych personalnych czy adresowych pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio od Użytkowników.

3. Niniejszy dokument precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o Użytkownikach Serwisu.

§ 2

Dane osobowe

1. Większość danych osobowych do wpisania na formularzu zakładania konta jest opcjonalna.

2. Dane osobowe są gromadzone tylko dla celów statystycznych i administracyjnych, aby lepiej dopasować treści i usługi Serwisu do oczekiwań naszych Użytkowników.

3. Po założeniu konta Użytkownik w każdej chwili ma wgląd w swoje dane i może je edytować.

§ 3

Dokonywanie płatności

1. Płatności Użytkowników są rejestrowane i rozliczane przez zewnętrzną firmę pośredniczącą PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, która odpowiada za bezpieczeństwo transakcji i bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.

2. Operator nie uzyskuje dostępu do poufnych danych bankowych Użytkowników, w szczególności do numerów kart kredytowych lub danych logowania. Dane te są wprowadzane przez Użytkowników na formularzach należących do PayU S.A. lub odpowiednich banków. Za bezpieczeństwo tych danych odpowiada właściciel odpowiedniego formularza.

§ 4

Dane z formularzy kontaktowych

1. Dane podawane przez Użytkowników w formularzach "Kontakt" oraz "Poleć nas" nie są gromadzone w bazie danych, a jedynie służą do realizacji funkcji formularza.

2. Dane podawane w formularzu "Dodaj opinię" są traktowane jako jawne, gdyż zgodnie z przeznaczeniem formularza mogą być one opublikowane w serwisie i dostępne dla wszystkich odwiedzających. Operator nie ma wpływu na to, jak te dane zostaną wykorzystane przez osoby trzecie, dlatego nie podlegają one niniejszej Polityce prywatności.

§ 5

Dane uzyskiwane automatycznie

1. Dane uzyskiwane automatycznie, takie jak numer IP komputera Użytkownika, wynikają z ogólnych zasad realizowania połączeń internetowych i są gromadzone w logach serwera, na którym opublikowany jest Serwis.

2. Dane te są używane przez Operatora tylko do celów administracyjnych i statystycznych.