Jak wykonać zrzut ekranu?

Czasami, w przypadku zgłoszenia nietypowego problemu technicznego, obsługa serwisu prosi o przesłanie zrzutu ekranu.

Oto w jaki sposób taki zrzut ekranu wykonać:

1. Wyświetl na swoim ekranie problematyczną sytuację lub wykonaj kroki, o jakie prosi Cię obsługa serwisu.

2. Naciśnij klawisz "Print Screen" na klawiaturze. Zwykle jest on umieszczony w górnej części klawiatury, na prawo od klawiszy funkcyjnych F1-F12. Klawisz ten może mieć także inne oznaczenie: "PrtSc" lub podobne, zależy to od rodzaju klawiatury.

3. Uruchom dowolny program do edycji plików graficznych. W najprostszym przypadku może być to program Microsoft Paint, dołączany standardowo do każdego systemu Windows (można go znaleźć w menu Start -> Programy -> Akcesoria).

4. Wklej zachowany obraz ekranu do uruchomionego programu, poprzez naciśnięcie klawiszy Ctrl + V (klawisz Control wraz z klawiszem "V"), bądź użyj funkcji "Wklej".

5. Zapisz obraz z programu graficznego jako plik na dysku komputera, korzystając z funkcji "Zapisz jako". Najprościej zapisać ten plik na pulpicie lub w katalogu "Moje dokumenty". Uwaga: Zapisz plik jako typ JPG (wyszukaj go na liście w momencie zapisywania pliku na dysk). Jest to typ zapisu zapewniający optymalny balans pomiędzy objętością pliku a jakością obrazu. Inne typy zapisu mogą wytwarzać pliki o bardzo dużej objętości, co jest problematyczne przy przesyłaniu pliku mailem.

6. Utwórz mail poprzez funkcję "Odpowiedz", dołącz do niego zapisany plik ze zrzutem ekranu i wyślij do obsługi serwisu.