Czy po ukończeniu kursu mogę otrzymać certyfikat?

Tak, każdy uczestnik kursu ma możliwość otrzymania certyfikatu ukończenia kursu. Konieczne jest do tego spełnienie dwóch warunków:

1. Musi minąć co najmniej 10 dni od momentu uzyskania pełnego dostępu do kursu

2. Test końcowy musi zostać zaliczony na ocenę co najmniej 3+ (60% prawidłowych odpowiedzi)

Po spełnieniu tych warunków można samodzielnie wygenerować dla siebie certyfikat ukończenia kursu i pobrać go w wersji elektronicznej jako plik PDF.

Wystawiane przez nas certyfikaty mają charakter nieoficjalny. Nie możemy niestety wystawiać oficjalnych certyfikatów zgodnych z ustawą MEN, potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych, gdyż nie mamy technicznej możliwości przeprowadzania egzaminów w kontrolowanej formie.

Zobacz więcej:

Certyfikaty - więcej informacji
Moje konto - Certyfikaty