Lekcja próbna

Gdy był dzieckiem, chciał zostać strażakiem.

Als er ein Kind war, wollte er Feuerwehrmann werden.

Stunde 46, Thema: Als er ein Kind war, wollte er Feuerwehrmann werden.
Lekcja 46, Temat: Gdy był dzieckiem, chciał zostać strażakiem.

Hallo!

Cieszę się, że mogę Cię powitać w kolejnej części kursu "Niemiecki na Szóstkę", tym razem już na poziomie zaawansowanym. Jeśli przerobiłeś wszystkie poprzednie 3 części, to masz za sobą łącznie 45 lekcji, co stanowi naprawdę pokaźny materiał - moje gratulacje! Natomiast przed nami następna porcja lekcji, o numerach od 46 do 60. Przygotuj się na solidną dawkę nowej, pasjonującej wiedzy!

Ja nazywam się Katarzyna Chmielewska i przygotowałam dla Ciebie tę część kursu, jak też i część poprzednią. Swoją przygodę z językiem niemieckim zaczęłam jako małe dziecko, a jego nauczaniem zajmuję się od ponad dziesięciu lat. Uważam, że języka uczymy się nie po to, żeby go znać, tylko po to, żeby go używać. Zgodnie z tym założeniem na pewno w tym kursie położę duży nacisk na te zagadnienia, które będą Ci niezbędne w praktycznej komunikacji.

Mogę Ci od razu zdradzić, że podczas tej części kursu będziemy pracować nad ważnymi zagadnieniami składni niemieckiej tzn. zdaniami współrzędnie złożonymi i podstawowymi typami zdań podrzędnie złożonych. A także nad kilkoma innymi zagadnieniami gramatycznymi, dzięki którym będziesz mógł swobodnie budować swoje wypowiedzi w języku niemieckim. Poznasz też oczywiście mnóstwo nowych słówek i zwrotów przydatnych w różnych życiowych sytuacjach, których znajomość jest niezbędna na poziomie B2 i wyższych, a w tym kierunku właśnie zmierzamy.

Do każdej lekcji przygotowałam dla Ciebie wiele ćwiczeń, za pomocą których utrwalisz sobie przerobiony materiał. Każda kolejna lekcja będzie również zaczynać się powtórzeniem, obejmującym zagadnienia z poprzedniego spotkania.


Na dobry początek w tej lekcji zajmiemy się zdaniami czasowymi z "als" i "wenn", później pomówimy sobie także o różnych etapach w życiu człowieka.

Zatem do dzieła!

Zdania okolicznikowe czasu są zdaniami podrzędnymi, które - jak ich nazwa wskazuje - zastępują okolicznik zdania głównego. Istnieje kilka spójników, które wprowadzają zdania czasowe. My na dzisiejszej lekcji poznamy dwa najczęściej stosowane, a mianowicie "als" i "wenn". Zdania okolicznikowe czasu z "nachdem" już poznałeś w części 3, w lekcji 43.

Wymienione zdania okolicznikowe czasu odpowiadają na pytanie "wann?", czyli "kiedy?". Spójniki "als" i "wenn" mają to samo znaczenie - "gdy, kiedy, ilekroć". Różnice w ich stosowaniu poznamy na konkretnych przykładach:
Wenn sie ins Kino ging, kaufte sie immer Popcorn.
Gdy ona szła do kina, zawsze kupowała popcorn.
Als sie gestern ins Kino ging, kaufte sie Popcorn.
Gdy ona wczoraj poszła do kina, kupiła popcorn.
Na pierwszy rzut oka mogło by się wydawać, że to takie same zdania - sformułowane w tych samych czasach i z identycznym podmiotem. Jedyną różnicę stanowią w nich spójniki oraz użyte dodatkowo dwa różne okoliczniki czasu: "immer" i "gestern". I od tego zaczniemy. Okolicznik czasu "immer" ("zawsze") wskazuje, że dana czynność systematycznie się powtarzała, natomiast "gestern" ("wczoraj") mówi nam, że czynność zdarzyła się tylko jeden raz i tylko w czasie przeszłym.

W języku polskim wielokrotność i jednorazowość czynności wyraża odpowiednia forma czasownika np. pojechał - jeździł, płynął - pływał, zrobił - robił itd. Język niemiecki nie daje mówiącemu takiej możliwości, ponieważ czasownik w czasie przeszłym Präteritum posiada tylko jedną formę. Stąd też potrzeba zastosowania dodatkowego spójnika "als" lub "wenn" oraz dodatkowo okolicznika czasu, który dokładnie precyzuje czas lub termin wykonania czynności.

Niektóre okoliczniki czasu pojawiły się już w części 3. kursu - spróbujemy je sobie teraz zebrać i uzupełnić o nowe.

Jeżeli określamy dzień lub porę dnia, to dodajemy do danego rzeczownika "am" np.:
Ich habe am Montag viel gelesen.
W poniedziałek dużo czytałem.
Was hast du am Vormittag gemacht?
Co robiłeś przed południem?
Jeżeli czynność się powtarza lub odbywa wielokrotnie w danym terminie, dodajemy do rzeczownika końcówkę "-s". W ten sposób utworzone wyrażenie przysłówkowe piszemy małą literą.
Posłuchaj przykładowych zdań:
Er geht abends mit dem Hund spazieren.
On chodzi wieczorami na spacer z psem.
Dienstags und donnerstags spiele ich Volleyball.
We wtorki i czwartki gram w siatkówkę.

Istnieją również inne grupy wyrazów określające czas:

1. Przysłówki odpowiadające na pytanie: "wann?"
bald
wkrótce
oft
często
manchmal
czasem
neulich
niedawno
nie
nigdy
vor einer Stunde
przed godziną
jederzeit
w każdej chwili
in einer Woche
za tydzień
jedesmal
za każdym razem
nach einer Stunde
po godzinie
nach einem Monat
po miesiącu

2. Przysłówki odpowiadające na pytanie: "seit wann?"
seit gestern
od wczoraj
seit einer Woche
od tygodnia
seit Samstag
od soboty

3. Przysłówki odpowiadające na pytanie: "bis wann?"
bis morgen
do jutra
bis zum Winter
do zimy

4. Przysłówki odpowiadające na pytanie: "von wann bis wann?"
von 10 bis 14 Uhr
od godziny 10 do 14
von Montag bis Freitag
od poniedziałku do piątku

5. Przysłówki odpowiadające na pytanie: "wie oft?"
stündlich
co godzinę
täglich
codziennie
wöchentlich
co tydzień
monatlich
co miesiąc
jährlich
co rok

Pamiętaj, że po przyimkach "von", "seit", "bis zu" stawiamy zawsze rzeczownik w celowniku.

Spróbuj teraz przetłumaczyć zdania z wyżej wymienionymi przysłówkami.

1. Przed godziną zjadłem obiad.
........................................

2. Za tydzień pojadę do Niemiec.
........................................

3. On zadzwonił dopiero po miesiącu.
........................................

4. Wielu ludzi chodzi co niedzielę do kościoła.
........................................

5. Czy wydajesz dużo pieniędzy co miesiąc?
........................................

Zobacz odpowiedzi


Po tej porcji nowych przysłówków możemy wrócić do naszych zdań czasowych. Na podstawie przytoczonych na początku przykładów:

1. "Wenn sie ins Kino ging, kaufte sie immer Popcorn."

2. "Als sie gestern ins Kino ging, kaufte sie Popcorn."

... można więc wywnioskować, że spójnik "als" połączony z gestern jest używany tylko dla czynności jednorazowych, które odbyły się w przeszłości. Natomiast spójnik "wenn" jest stosowany dla przeszłości przy czynnościach powtarzających się oraz dla czynności mających miejsce w teraźniejszości i w przyszłości.
Zastosowanie "als" lub "wenn" w zdaniach czasowych obrazowo przedstawia tabela:

CzynnośćPrzeszłośćTeraźniejszośćPrzyszłość
Jednorazowaalswennwenn
Wielokrotnawennwennwenn

Posłuchaj przykładowych zdań czasowych z "als":
Als ich über die Grenze fuhr, wurde ich nicht kontrolliert.
Gdy przejechałem granicę, nie zostałem skontrolowany.
Als es klingelte, gingen wir wieder auf unsere Plätze.
Gdy zadzwoniło, wróciliśmy znowu na swoje miejsca.
Als sie aus dem kaltem Wasser kam, zitterte sie vor Kälte.
Gdy wróciła z zimnej wody, drżała z zimna.
Teraz kolej na zdania czasowe z "wenn":
Wenn am Wochenende schönes Wetter war, fuhren wir immer ins Gebirge.
Gdy w weekend była ładna pogoda, zawsze jeździliśmy w góry.
Immer wenn das Semester aufhört, fahre ich zu meinen Eltern.
Zawsze gdy kończy się semestr, jadę do moich rodziców.
Wenn wir das Essen bezahlen, gehen wir spazieren.
Gdy zapłacimy za jedzenie, pójdziemy na spacer.

Jak pewnie zauważyłeś, zdania okolicznikowe czasu bardzo często stoją przed zdaniem głównym. Jeśli chodzi o szyk zdania z "als" i "wenn", to pamiętaj, że czasownik stoi na końcu tego zdania, a po przecinku pojawia się czasownik zdania głównego. Miejsce w zdaniu przedstawia poniższy schemat:

spójnikśrodek zdania pobocznegokoniec zdania pobocznegoczasownikśrodek zdania głównegokoniec zdania głównego
Wennwir das Essenbezahlen,gehenwirspazieren.
Alsesklingelte,gingenwir wiederauf unsere Plätze.

Myślę, że zgodzisz się ze mną, że gramatyki jak na jedną lekcję już zdecydowanie wystarczy. Przejdźmy więc do drugiej części dzisiejszego spotkania, czyli do słownictwa. Tak jak wspomniałam na wstępie, omówmy sobie etapy życia człowieka od samego początku.

Kiedy się rodzisz, jesteś:
das Neugeborene
noworodek
Później, po około miesiącu, stajesz się niemowlęciem:
das Säugling
niemowlę
lub:
das Baby
niemowlę
Gdy skończysz rok, stajesz się po prostu dzieckiem:
das Kind
dziecko
... a ten okres Twojego życia to:
die Kindheit
dzieciństwo
Kiedy kończysz lat naście i wchodzisz w okres dojrzewania:
die Pubertätszeit
okres dojrzewania
... zmieniasz status na:
der Jugendliche
nastolatek
lub:
der Teenager
nastolatek
Kiedy kończysz 18 lat, mówimy że jesteś:
der Erwachsene
dorosły
Będąc w średnim wieku, jesteśmy:
im mittleren Alter sein
być w średnim wieku
A kiedy i ta trzecia młodość minie, będziemy:
betagt sein
być w podeszłym wieku
Przyjrzyjmy się teraz wyrażeniom i zwrotom związanym z różnymi momentami w naszym życiu.
geboren werden
urodzić się
wachsen
rosnąć
reifen
dojrzewać
alt werden
starzeć się
minderjährig sein
być małoletnim
volljährig sein
być pełnoletnim


To już wszystko, co na dzisiaj dla Ciebie przygotowałam. Życzę Ci powodzenia przy wykonywaniu ćwiczeń do tej lekcji. Kolejną lekcję zaczniemy standardowo od powtórki, więc zanim do niej przejdziesz, upewnij się, że z materiałem z dzisiejszych zajęć jesteś za pan brat.

Bis bald,
Kasia

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Übung 1.

Wstaw spójnik als lub wenn! Wybierz poprawną odpowiedź!
a)
es schönes Wetter gab, machten wir lange Spaziergänge.
b)
er krank ist, liegt er im Bett.
c)
Was machst du,
du keinen Urlaub bekommst?
d)
Er war weg,
sie um 7 Uhr aufwachte.
e)
ich im Lotto gewinne, kaufe ich ein großes Haus.
f)
ich 18 Jahre alt war, habe ich den Führerschein gemacht.
g)
Wir freuen uns immer,
das Wochenende beginnt.

Ćwiczenie 2. Übung 2.

Połącz zdania spójnikami als lub wenn. Zachowaj tę samą kolejność zdań.
a)
Anna war ein Kind. Sie trank gern Apfelsaft.
b)
Thomas heiratet. Er kauft eine größere Wohnung.
c)
Ich war ein Teenager. Ich habe geraucht.
d)
Meine Oma besuchte mich. Sie brachte immer ein Geschenk mit.
e)
Ich komme nächstes Mal nach Krakau. Ich besuche dich.
f)
Wir gingen gestern in die Stadt. Regnete es stark.
g)
Sie hat Zeit. Sie trifft sie sich mit ihren Freunden.

Ćwiczenie 3. Übung 3.

Przetłumacz podane przysłówki na język polski.
a)
dienstags
b)
in einer Stunde
c)
bis zum Sonntag
d)
von gestern bis heute
e)
seit Dienstag
f)
monatlich
g)
bald

Ćwiczenie 4. Übung 4.

Przetłumacz zdania.
a)
Adam jest jeszcze noworodkiem.
b)
Ona urodziła się w maju.
c)
Jego dzieciństwo jest szczęśliwe.
d)
Jej dziadek jest w podeszłym wieku.
e)
Mój brat jest małoletni.
f)
Czy rośniesz jeszcze?
g)
Czy jesteś już pełnoletni?
Twój bieżący wynik:
0%

Ściąga

Temporalsätze mit als und wenn - Zdania czasowe z als i wenn

CzynnośćPrzeszłośćTeraźniejszośćPrzyszłość
Jednorazowaalswennwenn
Wielokrotnawennwennwenn

Zeitangaben - Określenia czasu

abends wieczorami
dienstags we wtorki
donnerstags w czwartki
bald wkrótce
oft często
manchmal czasem
neulich niedawno
nie nigdy
vor einer Stunde przed godziną
jederzeit w każdej chwili
in einer Woche za tydzień
jedesmal za każdym razem
nach einer Stunde po godzinie
nach einem Monat po miesiącu
seit gestern od wczoraj
seit einer Woche od tygodnia
seit Samstag od soboty
bis morgen do jutra
bis zum Winter do zimy
von 10 bis 14 Uhr od godziny 10 do 14
von Montag bis Freitag od poniedziałku do piątku
stündlich co godzinę
täglich codziennie
wöchentlich co tydzień
monatlich co miesiąc
jährlich co rok

Lebensabschnitte - Etapy życia

das Neugeborene noworodek
das Säugling niemowlę
das Baby niemowlę
das Kind dziecko
die Kindheit dzieciństwo
die Pubertätszeit okres dojrzewania
der Jugendliche nastolatek
der Teenager nastolatek
der Erwachsene dorosły
im mittleren Alter sein być w średnim wieku
betagt sein być w podeszłym wieku
geboren werden urodzić się
wachsen rosnąć
reifen dojrzewać
alt werden starzeć się
minderjährig sein być małoletnim
volljährig sein być pełnoletnim