Lekcja próbna

Zapraszam cię na moje wesele!

Ich lade dich zu meiner Hochzeit ein!

Stunde 32, Thema: Ich lade dich zu meiner Hochzeit ein!
Lekcja 32, Temat: Zapraszam cię na moje wesele!

Hallo!

Cieszę się, że mogę Cię powitać na trzydziestej drugiej już lekcji naszego kursu. Zacznijmy od małej powtórki. Chcę się upewnić, że wszystko, co przerobiliśmy ostatnio, jest dla Ciebie jasne.

Powiedz te zdania na głos. Użyj czasowników w czasie Imperfekt.

1. Ihr ............. Musik. (hören)

2. Er ............. im Meer. (baden)

3. .............. es Hunger? (haben)

4. Wer ............. den Brief? (schreiben)

5. Ich .............. den Eltern im Garten. (helfen)

6. Du .................... gut rechnen. (können)

Tu znajdziesz moje odpowiedzi:

Zobacz odpowiedzi

Przeczytaj następujące liczebniki:

1. 11 802
........................................

2. 102 003
........................................

3. 2003 (data)
........................................

4. 1985 (data)
........................................

Zobacz odpowiedzi

Jeśli bez większych problemów rozwiązałeś powtórkowe zadania, zapraszam do naszej dzisiejszej lekcji. Pamiętaj, że w każdej chwili w razie wątpliwości możesz wrócić do już przerobionego materiału i go sobie powtórzyć.


Dzisiaj nauczymy się m.in. nazywać uroczystości rodzinne. I w tym miejscu warto nawiązać do niewątpliwie przydatnej umiejętności podawania dat. Nie obejdzie się więc bez nazw miesięcy. A oto i one:
Januar
styczeń
Februar
luty
März
marzec
April
kwiecień
Mai
maj
Juni
czerwiec
Juli
lipiec
August
sierpień
September
wrzesień
Oktober
październik
November
listopad
Dezember
grudzień
Nazwy miesięcy są rodzaju męskiego. Jeśli coś zdarzyło się w jakimś konkretnym miesiącu to używamy przyimka "in + dem (Dativ) = im (w)". A tak wygląda to w zdaniu:
Ich habe sie im Juni kennen gelernt.
Poznałem/łam ją w czerwcu.
Er hat Urlaub immer im August.
On zawsze ma urlop w sierpniu.
Tak jak wspomniałam na początku lekcji, nauczymy się podawać dokładną datę np. wesela, urodzin czy imienin, więc musimy omówić zasady tworzenia liczebników porządkowych. A więc do dzieła!

Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie: der, die, das Wievielte? (który/która/które?)
der, die, das Wievielte?
który/która/które?
Liczebniki porządkowe tworzymy od liczebników głównych przez dodanie odpowiednich końcówek, w języku polskim wygląda to tak: sześć – szósty, dwadzieścia – dwudziesty itp. W języku polskim przyjmują one w mianowniku różne formy w zależności od rodzaju rzeczownika np. siódmy/siódma/siódme. W języku niemieckim rodzaj rzeczownika podkreśla używany wraz z nim rodzajnik określony. Wszystkie liczebniki otrzymują także odpowiednie końcówki.

Liczebniki porządkowe od 1 do 19 tworzymy przez dodanie do liczebnika głównego przyrostka –te, np.:
vier - vierte
cztery - czwarty/a/e
vierzehn - vierzehnte
czternaście - czternasty/a/e

Nieregularnie tworzymy liczebniki 1., 3., 7., 8., gdzie następuje zmiana tematu. Posłuchaj teraz i powtórz po mnie:
eins – erste
jeden - pierwszy/a/e
drei – dritte
trzy - trzeci/a/e
sieben - siebte
siedem - siódmy/a/e
acht – achte
osiem - ósmy/a/e

Liczebniki porządkowe od 20 począwszy tworzymy dodając do liczebnika głównego końcówkę –ste, np.:
dreißig – dreißigste
trzydzieści - trzydziesty/a/e
hundert – hundertste
sto - setny/a/e

Liczebniki porządkowe występują z rodzajnikiem określonym (np. "der dritte Monat" - "trzeci miesiąc"), zaimkiem dzierżawczym (np. "mein erstes Kind" - "moje pierwsze dziecko") lub zaimkiem wskazującym (np. "dieser zweite Film" - "ten drugi film").

Zapamiętaj, że po każdym liczebniku porządkowym zapisanym cyfrą stawiamy kropkę:
"Heute ist der 2. Mai".

Liczebników porządkowych używa się podobnie jak w języku polskim:

- do oznaczenia dnia miesiąca

"Der 1. Mai (der erste Mai) ist das Fest der Arbeit".

- do określenia stulecia

"Adenauer lebte im 20. Jahrhundert".

-w połączeniu z imionami władców
"August II (August der Zweite)"

Jeżeli określamy datą czas zdarzenia lub wykonywanej czynności, stosujemy wtedy konstrukcję ze słówkiem am, a do liczebnika porządkowego dodajemy końcówkę –n.
Na pytanie kiedy przyjedzie twoja ciocia, odpowiesz:
Sie kommt am dreizehnten Mai.
Ona przyjeżdża trzynastego maja.
A jeśli ktoś cię zapyta, kiedy zaczynają się wakacje, odpowiesz:
Die Sommerferien beginnen am sechsundzwanzigsten Juni.
Wakacje zaczynają się dwudziestego szóstego czerwca.
Natomiast, jeśli ktoś zapyta, kiedy masz urodziny, możesz odpowiedzieć:
Ich habe am zwölften Januar Geburtstag.
Mam urodziny dwunastego stycznia.
Teraz Twoja kolej, przeczytaj te daty:

1. der 13.01
........................................

2. am 01.05
........................................

3. der 25.12
........................................

4. am 07.03
........................................

W razie wątpliwości zajrzyj do odpowiedzi:

Zobacz odpowiedzi


Pewnie w Twojej rodzinie obchodzi się wiele różnych uroczystości. Zanim omówimy odmianę zaimka osobowego w bierniku i nauczymy się składać życzenia i zapraszać gości, zapoznaj się z poniższą listą słów i wyrażeń związanych z uroczystościami rodzinnymi:
die Party
przyjęcie
der Geburtstag
urodziny
der Namenstag
imieniny
das Geburtstagskind
solenizant
die Einladung
zaproszenie
die Geburtstagstorte
tort urodzinowy
die Taufe
chrzest
die Beerdigung
pogrzeb
die Trauung
ślub
die Hochzeit
wesele
die Braut
panna młoda
der Bräutigam
pan młody
der Trauzeuge
świadek
die Hochzeitstorte
tort weselny
der Muttertag
Dzień Matki
der Vatertag
Dzień Ojca
I kilka czasowników:
feiern
świętować
einladen
zapraszać
organisieren
organizować
schicken
wysyłać

Kolejną ważną rzeczą, którą omówimy dzisiaj jest odmiana zaimka osobowego w bierniku.

Akkusativ - Biernik
Przypomnijmy, że biernik (Akkusativ) odpowiada na pytania wen? was? (kogo? co?)

Wen besuchst du? (Kogo odwiedzasz?)
Den Opa. (Dziadka.)
Die Oma. (Babcię.)
Das Mädchen (Dziewczynę.)
Die Großeltern. (Dziadków.)

Zaimki osobowe, podobnie jak rzeczowniki, odmieniają się przez przypadki. Odmianę zaimków w bierniku ilustruje tabelka:

ich mich (mnie) wir uns (nas)
du dich (ciebie) ihr euch (was)
er/sie/es ihn (jego) sie (ją) es (jego) sie/Sie sie (ich) Sie (Państwa)
mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie
mnie, ciebie, jego, ją, jego, nas, was, ich/Państwa
Zaimek osobowy w bierniku może być użyty również z przyimkami bis (do), durch (przez), für (dla), gegen (przeciw), ohne (bez), um (o, około), wider (przeciw).
bis, durch, für, gegen, ohne, um, wider
do, przez, dla, przeciw, bez, o/około, przeciw
Oto kilka przykładowych zdań z zaimkiem osobowym w bierniku:
Ich mag dich.
Lubię cię.
Die Blumen sind für ihn.
Kwiaty są dla niego.
Ohne dich gehe ich nicht zu der Party.
Bez ciebie nie idę na przyjęcie.
Rufst du mich noch heute Abend an?
Zadzwonisz do mnie jeszcze dzisiaj wieczorem?
Teraz spróbujmy zastosować wszystkie poznane dzisiaj słówka i reguły gramatyczne w praktyce.

Jeśli chcesz zaprosić kogoś na jakąś uroczystość, to powiesz:
Wir laden euch herzlich zu unserer Hochzeit ein.
Zapraszamy was serdecznie na nasz ślub.
Ich lade dich zu meinem Geburtstag ein.
Zapraszam cię na moje urodziny.
Jeśli to Ciebie ktoś zaprasza i przyjmujesz zaproszenie, odpowiedz tak:
Danke für die Einladung!
Dziękuję za zaproszenie!
Ich freue mich auf die Hochzeit!
Cieszę się na wesele!
Ich komme bestimmt.
Na pewno przyjdę.
Jeśli natomiast nie będziesz w stanie przyjść, to powiedz tak:
Vielen Dank für die Einladung, aber leider kann ich nicht kommen.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, ale niestety nie mogę przyjść.
Es tut mir Leid, aber da kann ich leider nicht.
Przykro mi, ale wtedy nie mogę.
Niemcy, jak pewnie wiesz, słyną z punktualności, więc jeśli zdarzy ci się spóźnić, wtedy powiedz:
Entschuldigung für die Verspätung!
Przepraszam za spóźnienie!
Jeśli jesteś zaproszony na przyjęcie, najczęściej przynosisz ze sobą kwiaty dla pani domu, czy mały upominek. Gdy je wręczasz możesz dodać:
Die Blumen sind für die Braut.
Kwiaty są dla Panny Młodej.
Das Geschenk ist für das Geburtstagskind.
Prezent jest dla solenizanta.
Die Hochzeitstorte ist für sie.
Tort weselny jest dla nich.
Jeśli chcesz złożyć komuś życzenia, to powiesz:
Herzlichen Glückwunsch!
Serdeczne gratulacje!
Alles Gute!
Wszystkiego najlepszego!
Viel Glück!
Dużo szczęścia!
Żegnając się z gospodarzami przyjęcia warto podziękować za zaproszenie, pochwalić jedzenie i atmosferę:
Nochmals vielen Dank für die Einladung!
Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie!
Wir haben uns bei Ihnen sehr wohl gefühlt.
Czuliśmy się u Państwa bardzo dobrze.
Ich habe mich gut amüsiert!
Dobrze się bawiłem!


Myślę, że na dzisiaj w zupełności wystarczy Ci nowych informacji – i tak już będziesz miał nad czym pracować. Zapraszam Cię teraz na powtórkę do sekcji Ćwiczenia, a w razie potrzeby zawsze możesz zajrzeć do ściągi.

Tschüs,
Kasia

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Übung 1.

Zapisz słownie liczebniki porządkowe.
a)
1.
b)
2.
c)
3.
d)
7.
e)
14.
f)
21.
g)
36.
h)
90.

Ćwiczenie 2. Übung 2.

Przetłumacz nazwy miesięcy.
a)
luty
b)
kwiecień
c)
czerwiec
d)
sierpień
e)
wrzesień
f)
listopad
g)
grudzień

Ćwiczenie 3. Übung 3.

Wstaw do zdań odpowiednią formę zaimków podanych w nawiasach.
a)
Sie ruft
(er) an.
b)
Nimm
(sie) auch mit!
c)
Wir kennen
(ihr) nicht.
d)
Ich lade
(du) zur Party ein.
e)
Das ist kein Film für
(ich).

Ćwiczenie 4. Übung 4.

Przetłumacz zdania.
a)
Mam urodziny w czerwcu.
b)
Czy urodził się Pan 10 grudnia?
c)
On świętuje swoje imieniny.
d)
Do kogo dzwonisz?
Twój bieżący wynik:
0%

Ściąga

Monatsnamen - Nazwy miesięcy

Januar styczeń
Februar luty
März marzec
April kwiecień
Mai maj
Juni czerwiec
Juli lipiec
August sierpień
September wrzesień
Oktober październik
November listopad
Dezember grudzień

Familienfeste - Uroczystości rodzinne

der Geburtstag urodziny
die Party przyjęcie
der Namenstag imieniny
das Geburtstagskind solenizant
die Einladung zaproszenie
die Geburtstagstorte tort urodzinowy
die Taufe chrzest
die Beerdigung pogrzeb
die Trauung ślub
die Hochzeit wesele
die Braut panna młoda
der Bräutigam pan młody
der Trauzeuge świadek
die Hochzeitstorte tort weselny
der Muttertag Dzień Matki
der Vatertag Dzień Ojca
feiern świętować
einladen zapraszać
organisieren organizować
schicken wysyłać

Ordinalzahlen - Liczebniki porządkowe

1. der erste pierwszy
2. der zweite drugi
3. der dritte trzeci
4. der vierte czwarty
5. der fünfte piąty
6. der sechste szósty
7. der siebte siódmy
8. der achte ósmy
9. der neunte dziewiąty
10. der zehnte dziesiąty
11. der elfte jedenasty
12. der zwölfte dwunasty
20. der zwanzigste dwudziesty
51. der einundfünfzigste pięćdziesiąty pierwszy
100. der hundertste setny

Personalpronomen im Akkusativ - Zaimek osobowy w bierniku

ich mich wir uns
du dich ihr euch
er/sie/es ihn sie es sie/Sie sie Sie