Lekcja próbna

Potrzebuję pieniędzy, obym wygrał na loterii.

Necesito dinero, ojalá me toque la lotería.

Lección 33: Necesito dinero, ojalá me toque la lotería.
Lekcja 33: Potrzebuję pieniędzy, obym wygrał na loterii.

¡Bienvenido de nuevo!

Witam Cię ponownie!

Nasza dzisiejsza lekcja poświęcona będzie życzeniom. Otóż nauczysz się, jak życzyć komuś powodzenia w różnych sytuacjach.
Równocześnie wprowadzę Cię w modo de subjuntivo, tłumaczony na polski jako tryb łączący, gdyż jest on nieodzowny do wyrażania życzeń. Tryb ten występuje w różnych czasach, ale my zajmiemy się dzisiaj czasem teraźniejszym. Dobra wiadomość jest taka, że znasz już jego formy z poprzedniej części kursu. W jednej z lekcji omawiałam tryb rozkazujący przeczący, imperativo negativo, a jego formy są równocześnie formami presente de subjuntivo, czyli czasu teraźniejszego trybu łączącego. Zatem formy czasowników będą tak naprawdę dla Ciebie powtórką.


Zacznijmy zatem naszą lekcję od omówienia zdania, które pojawia się w temacie.

Necesito dinero, ojalá me toque la lotería.
ojalá
oby
Ojalá jest krótkim, niepozornym słówkiem, za pomocą którego możesz wyrazić nadzieje, oczekiwania czy życzenia.

W powyższym przykładzie osoba ma nadzieję na wygranie na loterii.
tocar la lotería
wygrać na loterii
Jest to zwrot, który tłumaczony dosłownie na język polski oznacza dotknąć loterię, ale czasownik tocar odmieniamy tak jak gustar, czyli loteria dotyka kogoś, na przykład:
Me toca la lotería.
Wygrywam na loterii (dosł. loteria mnie dotyka).
Przykład w czasie przeszłym:
Le tocó la lotería.
Wygrał/a na loterii (dosł. dotknęła go/ją loteria).
W naszym powyższym zdaniu, wyrażającym życzenie wygrania na loterii, po zwrocie ojalá używamy subjuntivo.

Ojalá me toque la lotería. Czasownik tocar został odmieniony w trybie subjuntivo. Tak jak w przypadku imperativo negativo czasowniki kończące się na -ar odmieniamy jak te kończące się na -er. Czyli na przykład:
El tren está a punto de salir, ojalá lleguemos a tiempo.
Pociąg zaraz odjedzie, obyśmy dotarli na czas.

Przypominam Ci o zmianach ortograficznych związanych z pisownią. Jak widzisz na powyższym przykładzie, czasownika llegar w pierwszej osobie liczby mnogiej nie napiszemy llegemos z racji tego, że połączenie ge czytamy jak he. Cała odmiana tego czasownika pisana jest przez gue. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Ściądze.

W przypadku czasowników kończących się na -er oraz -ir w trybie subjuntivo będą się one odmieniać jak te kończące się na -ar, czyli na przykład:
Ojalá duerma bien esta noche.
Obym dobrze spał/a tej nocy.
lub
Ojalá puedas visitarme este fin de semana.
Obyś mógł/mogła mnie odwiedzić w ten weekend.

Tworzenie czasowników nieregularnych pokażę Ci na przykładzie czasownika tener.

Pierwszą osobą trybu indicativo jest tengo i ta właśnie forma będzie podstawą do tworzenia pozostałych w subjuntivo. Należy jedynie odciąć końcówkę -o i do pozostałej bazy dodawać odpowiednie końcówki, a ponieważ czasownik tener kończy się na -er, to dodawać będziemy końcówki czasowników na -ar, na przykład:
Ojalá tengas suerte en el examen, ya que no has estudiado nada.
Obyś miał/a szczęście na egzaminie, jako że nic się nie uczyłeś/aś.
ya que
jako że, ponieważ

Spójrz teraz jak to wygląda w innej osobie:
Ojalá nunca más tengamos que hacerlo.
Obyśmy nigdy więcej nie musieli tego robić.

Zawsze musisz przypomnieć sobie pierwszą osobę indicativo, żeby wiedzieć, czy czasownik będzie nieregularny. Weźmy może jeszcze czasownik conocer, którego pierwsza osoba to conozco. Zatem od tematu conozc-, dodając końcówki czasowników na -ar, utworzymy formę subjuntivo.
Ojalá lo conozcas algún día, es una persona maravillosa.
Obyś go poznał/a pewnego dnia, jest cudowną osobą.

Są też czasowniki, które nie podlegają tej zasadzie. Należą do nich ser, ir, saber, haber, dar oraz estar.

Poznamy teraz odmianę niektórych z nich na przykładach zdań, dzięki którym też możemy wyrażać nadzieje i oczekiwania.

Zacznijmy od czasownika querer - chcieć:
Mis padres quieren que vayamos a su casa para Navidad.
Moi rodzice chcą, abyśmy pojechali do nich do domu na Boże Narodzenie.
Wyrazić prośbę możesz również przy pomocy preferir - woleć:
Prefiero que no vayas al bosque de noche.
Wolałbym/wolałabym, żebyś nie chodził/a sam/a do lasu nocą.
albo necesitar - potrzebować:
Mi madre necesita que vayámos a la tienda a hacer compras.
Moja mama potrzebuje, żebyśmy poszli do sklepu (żeby) zrobić zakupy.
Możemy też za pomocą czasownika esperar wyrazić nadzieję czy oczekiwanie:
Espero que mis amigos vayan al cine conmigo.
Mam nadzieję, że moi przyjaciele pójdą ze mną do kina.
Jak widzisz, w powyższych zdaniach użyłam czasownika ir w trybie subjuntivo, ponieważ wymagała tego konstrukcja.

Zapamiętaj zatem, że po zwrotach:
esperar que, querer que, preferir que oraz necesitar que,
które wyrażają prośby, nadzieje, oczekiwania w stosunku do innych osób, używamy subjuntivo. Zaraz wyjaśnię, dlaczego podkreśliłam w stosunku do innych osób. Na razie spójrz jeszcze na czasownik ir odmieniony w subjuntivo.
yo vaya, tú vayas, él/ella/usted vaya, nosotros vayamos, vosotros vayáis, ellos/ellas/ustedes vayan

Wróćmy do kwestii wyrażania oczekiwań w stosunku do innych osób. Spójrz na dwa zdania zamieszczone poniżej:
Espero que vuelvas antes de las diez de la noche.
Chcę, żebyś wrócił/a przed dziesiątą wieczorem.
Espero volver antes de las diez de la noche.
Mam nadzieję wrócić przed dziesiątą wieczorem.
W pierwszym zdaniu pojawiają się dwie różne osoby, pierwsza wyrażona przez espero que - ja mam nadzieję - i druga wyrażona przez vuelvas - wrócisz, zatem używamy que + czasownik w subjuntivo.

W drugim zdaniu pierwsza i jedyna osoba w tym zdaniu wyraża nadzieję wobec samej siebie, zatem nie używamy que, a drugi czasownik jest w infinitivo, czyli bezokoliczniku.

Spójrz jeszcze na przykłady użycia ser oraz estar.

W poniższym zdaniu jedna osoba chce, aby druga była szczęśliwa:
Quiero que seas feliz.
Chcę, żebyś był/a szczęśliwy/a.
W następnym zdaniu osoba ma nadzieję, że sama będzie szczęśliwa:
Quiero ser feliz.
Chcę być szczęśliwy/a.
Podobnie jest w kolejnych zdaniach. W pierwszym pojawiają się różne osoby:
Estamos en peligro, necesito que estéis tranquilos.
Jesteśmy w niebezpieczeństwie, musicie zachować spokój (dosł. potrzebuję, abyście byli spokojni).
A w tym pojawia się jedna osoba:
Estamos en peligro, necesitamos estar tranquilos.
Jesteśmy w niebezpieczeństwie, musimy zachować spokój (dosł. potrzebujemy być spokojni).

Do wyrażania życzeń możesz również użyć takich zwrotów jak:

es necesario, es aconsejable, es recomendable, es conveniente, es importante, es bueno, hace falta.

Również w przypadku tych zwrotów, jeżeli odnosić się one będą do różnych osób, będzie trzeba dodać que, na przykład:
Es necesario que estés a tiempo porque no te vamos a esperar.
Konieczne jest, żebyś był/a na czas, ponieważ nie będziemy na Ciebie czekać.
Jeżeli rada, zalecenie, prośba nie będzie się odnosić do konkretnej osoby, użyjemy nieodmienionego czasownika bez que, na przykład:
No es necesario trabajar para tener dinero, pero hace falta tener buenas ideas.
Niekoniecznie trzeba pracować, żeby mieć pieniądze, ale trzeba mieć dobre pomysły.
Ale już kiedy na przykład odnosimy się do konkretnej osoby, powiemy:
Hace falta que me digas la verdad.
Trzeba, żebyś powiedział/a mi prawdę.
lub też:
Para trabajar en la construcción, es importante que seas fuerte.
Żeby (móc) pracować na budowie, ważne jest, abyś był silny.
i z użyciem bezokolicznika, jako ogólna informacja:
Para trabajar en la construcción, es importante ser fuerte.
Żeby (móc) pracować na budowie, ważne jest, aby być silnym.

Wróćmy do czasowników ser i estar użytych w powyższych zdaniach. Jak zapewne zauważyłeś, czasownik estar odmienia się w subjuntivo regularnie, należy jedynie pamiętać o akcentach:
yo esté, tú estés, él/ella/usted esté, nosotros estemos, vosotros estéis, ellos/ellas/usteded estén
natomiast czasownik ser jest całkiem nieregularny i niezwiązany z trybem indicativo i odmienia się następująco:
yo sea, tú seas, él/ella/usted sea, nosotros seamos, vosotros seáis, ellos/ellas/ustedes sean
Zasady odmiany czasowników w presente de subjuntivo znajdziesz w Ściądze do lekcji, do której zapraszam Cię po zakończeniu lekcji.

A teraz poznamy jeszcze kilka przydatnych zwrotów na wyrażanie życzeń.

Wszystkie zdania będą skierowane do drugiej osoby, gdyż będą to zwroty bezpośrednie, które stosujemy, gdy chcemy komuś coś życzyć.

Zaczniemy od życzeń urodzinowych. Oprócz tradycyjnego:
Feliz cumpleaños.
Wszystkiego najlepszego (dosł. szczęśliwych urodzin).
Hiszpanie dodają:
¡Que cumplas muchos más!
Sto lat (dosł. obyś skończył/a więcej).
W języku hiszpańskim tak naprawdę nie kończy się lat, tylko się one wypełniają, stąd też używa się czasownika cumplir - spełniać, wypełniać, na przykład:
La próxima semana cumplo 30 años.
W przyszłym tygodniu kończę 30 lat.
Wróćmy do naszych życzeń. Użyty został tu przysłówek que, który w tego rodzaju zwrotach oznacza coś podobnego do niech, oby, żeby, i stosuje się po nim subjuntivo.

Kiedy na przykład ktoś wyrusza w podróż, powiemy mu:
¡Que tengas buen viaje!
Miłej podróży (dosł. obyś miał/a dobrą podróż)!
Kiedy natomiast ma na przykład egzamin, powiemy:
¡Que te vaya bien!/¡Que tengas suerte!
Powodzenia (dosł. oby ci poszło dobrze; obyś miał/a szczęście)!
Z kolei jeśli na przykład nasz znajomy idzie na imprezę albo jedzie na wakacje, można powiedzieć:
¡Que lo pases bien! / ¡Que te diviertas!
Baw się dobrze!
W powyższym zdaniu użyte zostały dwa czasowniki mające to samo znaczenie. Jeden z nich to nieregularny (w czasie teraźniejszym) i zwrotny czasownik divertirse. Oto jego odmiana:
me divierto, te diviertes, se diviertes, nos divertimos, os divertís, se divierten
Drugi z nich to cały zwrot, pasarlo bien. O ile dobrze pamiętam, pojawił się on w drugiej części kursu i tłumaczyłam wtedy, że zaimka lo nie przekładamy na język polski, gdyż lo to właśnie ta impreza czy te wakacje, a podczas odmiany dajemy go na początek. Spójrz może na przykład:
Ayer fui al cumpleaños de Felipe y lo pasé muy bien.
Wczoraj poszedłem/poszłam na urodziny Filipa i bardzo dobrze się bawiłem/am.
Gdybyśmy chcieli wyrazić to samo zdanie, używając czasownika divertirse, brzmiałoby ono następująco:
Ayer fui al cumpleaños de Felipe y me divertí mucho.
Wczoraj poszedłem/poszłam na urodziny Filipa i bardzo dobrze się bawiłem/am.

Wróćmy teraz do składania życzeń. Kolejne zdanie możemy powiedzieć komuś na nowej drodze życia, na przykład, gdy ma zamiar wziąć ślub. Powiemy wówczas:
¡Que seas feliz!
Obyś był/a szczęśliwa!
A kiedy ktoś jest chory i życzymy mu powrotu do zdrowia, powiemy:
¡Que te mejores!
Kuruj się (dosł. oby ci się polepszyło)!
Czasownik mejorarse oznacza dosłownie polepszyć się, jest on czasownikiem regularnym i - jak widzisz - zwrotnym.
mejorarse
polepszyć się
Przed pójściem spać wszyscy na pewno życzą sobie dobrej nocy, a po hiszpańsku powiem to na przykład tak:
¡Que duermas bien!
Śpij dobrze (dosł. obyś spał/a dobrze)!
lub bardziej czule:
¡Que sueñes con los angelitos!
Niech Ci się przyśnią aniołki!
Czasownik soñar con oznacza śnić o, marzyć o i w odmianie, w czasie teraźniejszym -o- zmienia się na -ue-.
el ángel
anioł
Dodając końcówkę -ito, tworzymy zdrobnienie:
el angelito
aniołek
Teraz spójrz na jeszcze jeden przykład. Na początku każdego dnia, kiedy osoba wychodzi na przykład do pracy lub szkoły, warto powiedzieć:
¡Que tengas un buen día!
Miłego dnia (dosł. obyś miał/a dobry dzień)!


I tym miłym akcentem żegnam się z Tobą. Zachęcam jeszcze raz do przestudiowania Ściągi, która pomoże Ci w opanowaniu odmian czasowników w presente de subjuntivo. Naturalnie nie zapomnij też o ćwiczeniach do dzisiejszej lekcji.

A teraz mogę Ci już życzyć tylko miłego dnia:

¡Que tengas un buen día!

lub może

¡Que tengas una buena noche!

Kasia

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Ejercicio 1.

Wybierz właściwy czasownik i odmień go w odpowiedniej osobie trybu presente de subjuntivo.
a)
Esta noche necesito descansar. Ojalá
bien.
b)
No tengo dinero. Ojalá
pronto algún trabajo.
c)
El lunes tengo un examen. Ojalá me
bien.
d)
El fin de semana queremos ir a la playa. Ojalá
sol.
e)
He quedado con Ana esta noche. Ojalá me
el libro que le presté.
f)
Queremos viajar por todo el mundo. Ojalá nos
la lotería.

Ćwiczenie 2. Ejercicio 2.

Co powiesz tym osobom?
a)
Twoja siostra ma urodziny.
b)
Twój kolega ma trudny egzamin. Jak życzyć mu szczęścia?
c)
Twoja koleżanka jest chora.
d)
Twój tata wychodzi rano do pracy.
e)
Twój współlokator ma trudną rozmowę w pracy. Jak życzyć mu powodzenia?
f)
Twoja mama jedzie w podróż służbową.

Ćwiczenie 3. Ejercicio 3.

Popraw następujące zdania, jeśli uważasz, że zawierają błąd. Jeżeli sądzisz, że są poprawne, przepisz je w niezmienionej formie.
a)
¿Dónde queréis que vayamos de vacaciones?
b)
Nosotros preferimos nuestros hijos estudiar en el extranjero.
c)
No vayas andando. Prefiero que cojas un taxi.
d)
El director de la empresa quiere que hable con usted.
e)
Necesito que yo vea toda la película para decidir si me gusta.
f)
Hace falta que su hijo estudiar más, si quiere aprobar el examen.
Twój bieżący wynik:
0%

Ściąga

Odmiana czasownika z -AR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Czasowniki z -AR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo hable nosotros/nosotras hablemos
hables vosotros/vosotras habléis
el/ella/usted hable ellos/ellas/ustedes hablen

Odmiana czasownika z -ER w PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Czasowniki z -ER w PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo coma nosotros/nosotras comamos
comas vosotros/vosotras comáis
el/ella/usted coma ellos/ellas/ustedes coman

Odmiana czasownika z -IR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Czasowniki z -IR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo viva nosotros/nosotras vivamos
vivas vosotros/vosotras viváis
el/ella/usted viva ellos/ellas/ustedes vivan

Verbos irregulares en PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Czasowniki nieregularne w PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Presente de subjuntivo dla czasowników nieregularnych (wyj. ser, ir, estar, dar, saber, haber) tworzymy, biorąc temat pierwszej osoby czasu teraźniejszego trybu oznajmującego, czyli presente de indicativo (tabelka na dole), i dodając do niego końcówki presente de subjuntivo odpowiednie dla danego czasownika (tabelki na górze).

Verbos irregulares en PRESENTE DE SUBJUNTIVO

teng- tener
veng- venir
hag- hacer
pong- poner
traig- traer
dig- decir
salg- salir
caig- caer

Odmiana czasownika SER w PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Czasownik SER w PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo sea nosotros/nosotras seamos
seas vosotros/vosotras seáis
el/ella/usted sea ellos/ellas/ustedes sean

Odmiana czasownika IR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Czasownik IR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo vaya nosotros/nosotras vayamos
vayas vosotros/vosotras vayáis
el/ella/usted vaya ellos/ellas/ustedes vayan

Odmiana czasownika SABER w PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Czasownik SABER w PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo sepa nosotros/nosotras sepamos
sepas vosotros/vosotras sepáis
el/ella/usted sepa ellos/ellas/ustedes sepan

Odmiana czasownika HABER w PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Czasownik HABER w PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo haya nosotros/nosotras hayamos
hayas vosotros/vosotras hayáis
el/ella/usted haya ellos/ellas/ustedes hayan

Odmiana czasownika DAR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Czasownik DAR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo nosotros/nosotras demos
des vosotros/vosotras deis
el/ella/usted ellos/ellas/ustedes den

Odmiana czasownika ESTAR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Czasownik ESTAR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo esté nosotros/nosotras estemos
estés vosotros/vosotras estéis
el/ella/usted esté ellos/ellas/ustedes estén

Czasowniki z przegłosami w PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Verbos con cambios vocales en PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Czasowniki mające w czasie teraźniejszym trybu oznajmującego (presente de indicativo) zmiany typu o - ue, e - ie czy e - i zachowują te zmiany w czasie teraźniejszym trybu łączącego (presente de subjuntivo) na takich samych zasadach.

Czasowniki z E-IR oraz O-IR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Verbos en E-IR y O-IR en PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Czasowniki typu dormir oraz morir, należące do grupy O - IR, są nieregularne w pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej i będą się odmieniać tak jak dormir (tabelka dolna). Taka sama sytuacja jest z czasownikami typu pedir czy sentir, czyli należącymi do grupy E - IR. Będą się one odmieniać według modelu pedir (tabelka dolna).

Odmiana czasownika DORMIR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Czasowniki typu O - IR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo duerma nosotros/nosotras durmamos
duermas vosotros/vosotras durmáis
el/ella/usted duerma ellos/ellas/ustedes duerman

Odmiana czasownika PEDIR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Czasowniki typu E - IR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo pida nosotros/nosotras pidamos
pidas vosotros/vosotras pidáis
el/ella/usted pida ellos/ellas/ustedes pidan

Czasowniki ze zmianami ortograficznymi

Verbos con los cambios ortográficos
Należy pamiętać o regułach ortograficznych w języku hiszpańskim dotyczących wymowy liter c i g. Zestawienia ge i gi czytamy jak he i hi, gue i gui czytamy jak ge i gi, natomiast güe i güi jak głe i głi, a ga jak ga. Należy mieć to na uwadze i dokonywać prawidłowych zmian w pisowni w przypadku odmiany czasowników typu llegar, averiguar czy coger (tabela dolna). Z kolei połączenia ce i ci czytamy jak se oraz si, a ca, co czy cu jak ka, ko oraz ku. To z kolei należy mieć na uwadze, odmieniając czasowniki typu acercar (tabela dolna).

Odmiana czasownika LLEGAR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Czasowniki typu -GAR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo llegue nosotros/nosotras lleguemos
llegues vosotros/vosotras lleguéis
el/ella/usted llegue ellos/ellas/ustedes lleguen

Odmiana czasownika COGER w PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Czasowniki typu -GER w PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo coja nosotros/nosotras cojamos
cojas vosotros/vosotras cojáis
el/ella/usted coja ellos/ellas/ustedes cojan

Odmiana czasownika AVERIGUAR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Czasowniki typu -GUAR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo averigüe nosotros/nosotras averigüemos
averigües vosotros/vosotras averigüéis
el/ella/usted averigüe ellos/ellas/ustedes averigüen

Odmiana czasownika ACERCAR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO

Czasowniki typu -CAR w PRESENTE DE SUBJUNTIVO
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo acerque nosotros/nosotras acerquemos
acerques vosotros/vosotras acerquéis
el/ella/usted acerque ellos/ellas/ustedes acerquen

El vocabulario

ojalá oby
tocar la lotería wygrać na loterii
ya que ponieważ
el bosque las
la Navidad Boże Narodzenie
esperar czekać, mieć nadzieję
estar en peligro być w niebezpieczeństwie
hacer falta potrzebować, być koniecznym
el cumpleaños urodziny
cumplir spełniać, wypełniać (np. obietnicę)
cumplir X años skończyć X lat
pasarlo bien dobrze się bawić
divertirse dobrze się bawić
mejorarse polepszyć się
soñar con marzyć, śnić o
el ángel anioł
averiguar sprawdzać
acercar zbliżyć się