Nie widziałam Paryża, dopóki nie pojechałam tam w zeszłym miesiącu.

I had never seen Paris before I went there last month.

Lesson 32, Topic: I had never seen Paris before I went there last month.
Lekcja 32, Temat: Nie widziałam Paryża, dopóki nie pojechałam tam w zeszłym miesiącu.

Cześć!

Witam Cię na kolejnej lekcji języka angielskiego dla średnio zaawansowanych - poziom wyższy. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszych zajęć, chciałabym upewnić się, że dobrze opanowałeś materiał, który przerobiliśmy ostatnio. Dlatego przygotowałam dla Ciebie krótką powtórkę.

Uwaga - wszystkie ćwiczenia w powtórkach wykonuj odpowiadając na głos. Chodzi o to, aby aktywnie ćwiczyć swoją wymowę.

Wykonaj poniższe ćwiczenia, a następnie porównaj swoje odpowiedzi z ukrytymi odpowiedziami poniżej.

1. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników podanych w nawiasach.

a) I used to ............... (go) to sleep at 8 when I was a child.

b) He is used to ............... (work) late.

c) They are getting used to ............... (live) abroad.

Zobacz odpowiedzi

2. Przetłumacz słówka i wyrażenia:

a) brwi ........................................

b) nadgarstek ........................................

c) talia ........................................

d) pięta ........................................

e) wydmuchać nos ........................................

f) pokręcić głową ........................................

Zobacz odpowiedzi

I jak Ci poszło? Jeśli odpowiedziałeś poprawnie na wszystkie pytania, to z czystym sumieniem możesz się zabrać za dzisiejszą lekcję. Jeśli jednak masz jeszcze z czymś trudności, wróć do odpowiedniego zagadnienia z lekcji 31.


Na dzisiejszej lekcji pomówimy jeszcze o przeszłości. Tym razem jednak nie będziemy omawiać pojedynczej struktury, ale cały nowy czas. Będzie to Past Perfect. Przygotowałam też dla Ciebie zestaw słownictwa, dzięki któremu będziesz mógł opowiedzieć innym o różnych etapach w swoim życiu. I od tego chciałabym dzisiaj zacząć.

Omówmy sobie etapy życia człowieka od samego początku.

Kiedy się rodzisz, jesteś:
a baby
niemowlę
Potem zaczynasz raczkować i stajesz się:
a toddler
dziecko raczkujące
Kiedy wstajesz na nogi, zostajesz po prostu dzieckiem, czyli „child”, a ten okres Twojego życia to:
childhood
dzieciństwo
Kiedy kończysz lat naście, zmieniasz status na:
a teenager
nastolatek
lub:
adolescent
nastolatek
a ten okres Twojego życia to:
adolescence
pierwsza młodość ;)
Kiedy masz około 20 lat, mówimy że jesteś:
in your twenties
dwudziestokilkulatek
Tak samo ma się sprawa przy latach 30, 40, 50 itd.
in your thirties / in your forties / in your fifties / in your sixties, …
około 30 / 40 / 50 / 60 / ... lat
Mając tyle lat jesteśmy już oczywiście:
adult
dorosły
A ten okres naszego życia to:
adulthood
dorosłość
Będąc w średnim wieku, jesteśmy:
middle aged
w średnim wieku
A kiedy i ta trzecia młodość minie, będziemy:
in elderly age
w podeszłym wieku

Przyjrzyjmy się teraz czasownikom związanym z różnymi momentami w naszym życiu.
be born
urodzić się
grow up
dorastać
go out with
chodzić z
split up / break up
rozstać się
get married
pobrać się
get pregnant
zajść w ciążę
get a divorce
rozwieść się

Myślę, że gdybyś chciał teraz napisać krótką opowieść o swoim dotychczasowym życiu i przewidywaniach na przyszłość, to – przynajmniej pod względem słownictwa – nie miałbyś już z tym większych trudności :).

A teraz przejdźmy do przewidzianej na dzisiaj gramatyki.

Past Perfect

Past Perfect jest to tak zwany czas zaprzeszły. Oznacza to, że jeśli opowiadamy o jakimś zdarzeniu z przeszłości (na przykład wycieczka w góry w zeszły weekend) i chcemy w którymś jego momencie cofnąć się do wydarzeń jeszcze wcześniejszych (na przykład wspomnieć o tym, że przed wyjazdem ćwiczyliśmy na siłowni), to właśnie użyjemy tego czasu.

Spójrz na zdania ilustrujące wyżej wspomniany przykład:
Last weekend I went to the mountains.
W zeszły weekend pojechałam w góry.
Before that I had exercised at the gym.
Wcześniej ćwiczyłam na siłowni.
That is why I could ski a lot.
Dlatego mogłam dużo jeździć na nartach.
Gdzie:
exercise
ćwiczyć
Wydarzenia, o których mowa w zdaniu pierwszym i trzecim, miały miejsce w tym samym czasie – w zeszły weekend podczas wycieczki w górach. Jednak w drugim zdaniu patrzymy jeszcze dalej wstecz – sięgamy pamięcią do okresu poprzedzającego nasz wyjazd, kiedy jeszcze się przygotowywaliśmy do białego szaleństwa. I to jest właśnie zdanie, w którym został użyty czas Past Perfect.

Jakie są zasady tworzenia zdań w tym czasie?

Przypomnij sobie Present Perfect, bo tutaj będzie niemalże identycznie – z jedną małą różnicą (która w zasadzie sprawia, że Past Perfect jest odrobinę prostszy). Ta różnica to operator. W Present Perfect słówkiem posiłkowym było „have” lub „has”. W omawianym dzisiaj Past Perfect jest tylko jedna forma operatora – niezależnie od osoby zawsze będzie to „had”.

I had we had
you had you had
he/she/it had they had

A reszta zasad bez zmian, a mianowicie po operatorze używamy czasownika w formie past participle, czyli regularnego z końcówką „-ed”, lub nieregularnego z trzeciej kolumny w tabelce. Tak jak w poniższym przykładzie:
Tom had cooked dinner before the party began.
Tom ugotował obiad zanim zaczęła się impreza.

Jeśli chodzi o przeczenie, to być może domyślasz się, że wystarczy dodać słówko „not” po operatorze. Co nam z tego wyjdzie?
Tom had not cooked dinner before the party began.
Tom nie ugotował obiadu zanim zaczęła się impreza.
Skrótem od „had not” będzie „hadn’t”.
hadn’t
skrót od „had not”

Nie ma również żadnych pułapek, jeśli chodzi o tworzenie pytań. Wystarczy operator przerzucić na początek zdania. Czyli tak:
Had Tom cooked dinner before he went to the party?
Czy Tom ugotował obiad zanim poszedł na imprezę?

Krótkie odpowiedzi – zgodnie z regułą obowiązującą we wszystkich czasach – muszą zawierać ten sam operator, co pytania. A tak to będzie wyglądało w poszczególnych osobach:

Yes, I had. / No, I hadn’t.
Yes, you had. / No, you hadn’t.
Yes, he had. / No, he hadn’t.
Yes, she had. / No, she hadn’t.
Yes, it had. / No, it hadn’t.
Yes, we had. / No, we hadn’t.
Yes, you had. / No, you hadn’t.
Yes, they had. / No, they hadn’t.

Spójrz jeszcze na kilka przykładowych zdań:
I hadn’t liked red until I bought this sweater.
Nie podobał mi się kolor czerwony, dopóki nie kupiłam tego swetra.
By the time they got to the cinema, the film had already begun.
Zanim dotarli do kina, film już się zaczął.
W każdym z tych zdań kontekst jest dokładnie taki sam – zdarzenie, o którym mówimy używając czasu Past Perfect, miało miejsce przed innym zdarzeniem w przeszłości.

Mam nadzieję, że okazało się, iż nie taki diabeł straszny ;).

Proponuję, żebyś przećwiczył sobie ten czas możliwie jak najlepiej. Przeanalizuj raz jeszcze powyższe przykłady, a potem wykonaj zadania, które dla Ciebie przygotowałam. Jeśli nie pamiętasz wszystkich poznanych wcześniej czasowników nieregularnych, to również zachęcam Cię, żebyś do nich wrócił. Jest to o tyle ważne, że na kolejnych kilku lekcjach będziemy wykorzystywać czas Past Perfect w różnego rodzaju konstrukcjach.

Na dokładkę mam dla Ciebie jeszcze porcję najpopularniejszych idiomów.
get the wrong end of the stick
złapać za zły koniec kija ;), czyli źle coś zrozumieć
be over the moon
być wniebowziętym
be in the red
być na debecie
be a pain in the neck
być wrzodem na… szyi ;)
have a heart of gold
mieć złote serce
to take the bull by the horns
złapać byka za rogi
to lay one’s cards on the table
wyłożyć karty na stółTo już wszystko, co na dzisiaj dla Ciebie przygotowałam. Kolejną lekcję zaczniemy standardowo od powtórki, więc zanim do niej przejdziesz, upewnij się, że z materiałem z dzisiejszych zajęć jesteś za pan brat.

Życzę owocnej nauki,
Patrycja

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Exercise 1.

Przetłumacz słówka.
a)
dziecko raczkujące
b)
nastolatek
c)
dorosły
d)
w średnim wieku
e)
w starszym wieku

Ćwiczenie 2. Exercise 2.

Wybierz brakujące słowa.
a)
get the wrong end of the…
b)
be in the…
c)
have a heart of…
d)
be over the…
e)
to take the bull by the…

Ćwiczenie 3. Exercise 3.

Ułóż następujące etapy życia w logicznej, 'przepisowej' kolejności.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • get married
 • go out with
 • get pregnant
 • grow up
 • get a divorce
 • be born

Ćwiczenie 4. Exercise 4.

Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników w nawiasach.
a)
They had
(be) interested in theatre before I met them.
b)
I had already
(make) dinner when the guests arrived.
c)
We hadn’t
(speak) to each other until she called me to say sorry.
d)
By the time her husband got home, sue had already

(go) out.

Ćwiczenie 5. Exercise 5.

Zamień zdanie najpierw na pytanie, a poniżej na przeczenie.
a)
She had been to London before last month.

b)
He had liked thrillers until he watched this film.

c)
The play had begun when Mary arrived.

Twój bieżący wynik:
0%

Interesuje Cię więcej ćwiczeń z tego tematu? Skorzystaj z modułu Słownictwo:

Ściąga

Gramatyka - Past Perfect

Past Perfect
Czasu "Past Perfect" używamy mówiąc o zdarzeniach, które miały miejsce przed innymi zdarzeniami w przeszłości.
I had done we had done
you had done you had done
he/she/it had done they had done
Zdania twierdzące:
Tom had cooked dinner before the party began.
Zdania przeczące:
Tom hadn't cooked dinner before the party began.
Pytania:
Had Tom cooked dinner before the party began?

Słownictwo - Etapy życia

a baby niemowlę
a toddler dziecko raczkujące
childhood dzieciństwo
a teenager nastolatek
adolescent nastolatek
adolescence pierwsza młodość ;)
in your twenties około 20 lat
in your thirties około 30 lat
in your forties około 40 lat
in your fifties około 50 lat
in your sixties około 60 lat
adult dorosły
adulthood dorosłość
middle aged w średnim wieku
in elderly age w podeszłym wieku
be born urodzić się
grow up dorastać
go out with spotykać się z
split up / break up rozstać się
get married wziąć ślub
get pregnant zajść w ciążę
get a divorce rozwieść się

Słownictwo - Idiomy

get the wrong end of the stick źle coś zrozumieć
be over the moon być w siódmym niebie
be in the red być na debecie
be a pain in the neck być wrzodem na... szyi ;)
have a heart of gold mieć złote serce
to take the bull by the horns złapać byka za rogi
to lay one’s cards on the table wyłożyć karty na stół