Jaki jest Twój zawód?

¿Qué eres?

Lección 3, Tema: ¿Qué eres?
Lekcja 3, Temat: Jaki jest Twój zawód?

¡Hola!

Po raz trzeci pragnę przywitać Cię na naszym kursie języka hiszpańskiego. Ta lekcja będzie następnym etapem Twojej dotychczasowej nauki i w jej trakcie nauczysz się kolejnych istotnych dla Ciebie zagadnień. Poznasz między innymi zaimki osobowe, odmianę czasownika "być" oraz nowe wyrażenia.

Na początku jednak powtórzmy sobie materiał z poprzedniej lekcji, żeby go lepiej utrwalić.

a) Co powiesz, gdy ktoś zapyta Cię "¿Cómo estás?"?
........................................

b) A gdy ktoś przedstawi Ci się, jak zareagujesz?
........................................

c) A pamiętasz jak pożegnać się ze znajomym, z którym spotkasz się następnego dnia?
........................................

d) Jakimi słowami przywitasz się, wchodząc do sklepu o 17:00? Pamiętasz, że możesz użyć dwóch zwrotów?
........................................

e) A kładąc się spać, co powiesz osobom, z którymi mieszkasz?
........................................

Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałeś zwroty z poprzedniej lekcji.

Przejdźmy więc do nowego tematu!


Zanim zajmiemy się pytaniem, które jest tematem dzisiejszej lekcji, nauczę Cię innego pytania, które pozwoli Ci zapytać Twego rozmówcę o jego imię. Nauczysz się także odpowiedzi na to pytanie, która i Tobie umożliwi przedstawienie się.

Znasz już jeden sposób przedstawiania się i umiesz też zadać odpowiednie pytanie.

Przypomnijmy sobie:

"¿Quién eres?"
"Soy Kasia".

A teraz chciałabym, byś przyswoił sobie następujące pytanie:
"¿Cómo te llamas?", które oznacza "Ja się nazywasz?".

Zaimek "Cómo" już znasz i pamiętasz zapewne, że oznacza on "Jak", natomiast "te llamas" znaczy "nazywasz się".
¿Cómo te llamas?
Jak się nazywasz?
Odpowiedzią na to pytanie będzie np. "Me llamo Kasia", czyli "Nazywam się/Mam na imię Kasia".
Me llamo Kasia.
Nazywam się Kasia.

Zwróć uwagę na zaimki: "me", który odnosi się do pierwszej osoby liczby pojedynczej i "te", który odnosi się do drugiej osoby liczby pojedynczej, ale obydwa tłumaczone są na język polski jako "się". To dlatego, że w języku polskim "się" jest takie samo dla wszystkich osób; mówimy przecież "Ja się nazywam", "Ty się nazywasz", czy "On się nazywa". W języku hiszpańskim jest inaczej, czyli już nie tak prosto, ale o tym powiemy sobie dokładnie w trakcie jednej z kolejnych lekcji. Na razie zapamiętaj sobie powyższe pytanie i odpowiedź.

A teraz przejdźmy do kolejnego pytania, które jest tematem naszej lekcji, a mianowicie:

"¿Qué eres?" czyli "Kim jesteś z zawodu?"
¿Qué eres?
Kim jesteś z zawodu?
"¿Qué?" oznacza "Co?", czyli powyższe pytanie dosłownie przetłumaczymy "Co/Czym jesteś?". Ważne jest, byś pamiętał, że odnosi się ono tylko do zawodu oraz do tego, czym się zajmujesz na co dzień.

Zanim nauczę Cię, jak w języku hiszpańskim nazywają się niektóre zawody, chciałabym, byś poznał w całości czasownik "być", czyli "ser". Do tej pory nauczyłeś się pierwszej i drugiej osoby tego czasownika, a mianowicie "soy" i "eres" czyli "jestem" i "jesteś".

A teraz czas na całą odmianę, oto ona:
ser
być
"soy" - "jestem" (to już znasz)
soy
jestem
"eres" - "jesteś" (i to już znasz)
eres
jesteś
Zwróć uwagę, że nie używamy zaimków osobowych, tak samo jak w języku polskim.

A teraz kolejne osoby.

"es" - "jest"
es
jest
"somos" - "jesteśmy"
somos
jesteśmy
"sois" - "jesteście"
sois
jesteście
"son" - "są"
son

Teraz poznasz zaimki osobowe, które naturalnie występują, lecz nie są często używane.
Oto one:

"yo" - "ja"
"tú" - "ty"
yo, tú
ja, ty
"él" - "on"
"ella" - "ona"
"usted" - "Pan/Pani" - jest to forma grzecznościowa, zwracamy się nią bezpośrednio do osoby np. "Jak się Pan/Pani czuje?"
él, ella, usted
on, ona, Pan/Pani
"nosotros" - "my" (tak powiedzą chłopcy lub chłopcy i dziewczęta)
"nosotras" - "my" (tak powiedzą same dziewczęta)

"vosotros" - "wy" (chłopcy lub chłopcy i dziewczęta)
"vosotras" - "wy" (dziewczęta)
nosotros/nosotras, vosotros/vosotras
my, wy
"ellos" - "oni"
"ellas" - "one"
"ustedes" - "Państwo/Panowie/Panie" - forma grzecznościowa np. "Kim Państwo są?"
ellos, ellas, ustedes
oni, one, Państwo/Panowie/Panie

Chciałabym jeszcze raz zwrócić Twoją uwagę na użycie zaimków. Spójrz na następujące pytania.

"¿De dónde sois?" - "Skąd jesteście?" - nie używamy tutaj rodzajnika
"¿Qué eres?" - "Kim jesteś z zawodu?" - również nie używamy rodzajnika

Możemy go użyć odnosząc się do osób trzecich, jeśli chcemy, by nasz rozmówca wiedział o kim mówimy. Zwróć uwagę, że "es" znaczy zarówno "on jest", "ona jest", "Pan/Pani jest".

Zatem w tym przypadku zapytasz np. "¿Quién es ella?" - "Kto/kim ona jest?" lub np. "¿De dónde es Usted?" - "Skąd Pan/Pani jest?".

Czy wiesz, jakie pytanie zadać, gdy otworzysz drzwi, a w nich stanie nieznany Ci mężczyzna?
........................................

To samo dotyczy trzeciej osoby liczby mnogiej, gdzie "son" - "są" - może znaczyć "oni/one/Państwo/Panowie/Panie są".

Podobnie jest z odpowiedziami. Nie mówisz np. "Yo soy Marcin", tylko "Soy Marcin", chyba że poznajesz jakąś dziewczynę, która przedstawia Ci się słowami np.: "Hola, soy Carmen". Ty w takim przypadku możesz powiedzieć "Y yo soy Marcin", czyli "A ja jestem Marcin".

"Y" w języku hiszpańskim oznacza "i" lub "a" i czytane jest jak polskie "i".

Jestem pewna, że nie będziesz miał problemów z użyciem zaimków osobowych, zwyczajnie używaj ich tak samo, jak w języku polskim.

Aby ułatwić Ci zapamiętanie czasownika "ser" oraz przyswoić wyżej wymienione zaimki osobowe, przygotowałam dla Ciebie poniższą tabelkę:

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
yo soy nosotros/nosotras somos
eres vosotros/vosotras sois
el/ella/usted es ellos/ellas/ustedes son

Ostatnim zagadnieniem, jakie poznasz na tej lekcji, będą nazwy niektórych zawodów. Przypomnijmy sobie na początek, jak zapytać kogoś o jego zawód.

Pamiętasz? Oczywiście:

"¿Qué eres?"

Odpowiedzieć na to pytanie możesz na przykład tak: "Soy estudiante de español", czyli dosłownie "Jestem studentem/ką języka hiszpańskiego". Nie jest to wprawdzie Twój zawód, ale na to pytanie tak właśnie możemy odpowiedzieć.

"estudiante" to po hiszpańsku "student/studentka" lub generalnie osoba czegoś się ucząca, coś studiująca

"español" oznacza język hiszpański

"de" jest natomiast przyimkiem i w tym wypadku łączy te dwa słowa "student języka hiszpańskiego"
Soy estudiante de español.
Jestem studentem/ką języka hiszpańskiego.
Jeśli jeszcze się uczysz lub studiujesz, również możesz powiedzieć "Soy estudiante", czyli "Jestem studentem/ką, uczniem/uczennicą".
Soy estudiante.
Jestem studentem/ką.
O swoim nauczycielu powiesz "Es profesor", a o swojej nauczycielce "Es profesora".
Es profesor. Es profesora.
Jest nauczycielem/profesorem. Jest nauczycielką/profesorką.
A jeśli ktoś z Twojego otoczenia jest np. adwokatem, to powie on (mężczyzna): "Soy abogado", ona (kobieta): "Soy abogada".
Soy abogado. Soy abogada.
Jestem adwokatem. Jestem adwokatką.
A jeśli w przyszłości zostaniesz piosenkarzem lub piosenkarką to będziesz mógł powiedzieć: "Soy cantante".
Soy cantante.
Jestem piosenkarzem/piosenkarką.
Lekarz natomiast powie: "Soy médico", a lekarka "Soy médica".
Soy médico. Soy médica.
Jestem lekarzem. Jestem lekarką.
A kelner powie o sobie: "Soy camarero", kelnerka natomiast "Soy camarera".
Soy camarero. Soy camarera.
Jestem kelnerem. Jestem kelnerką.

Y tú (A Ty), jak odpowiesz na pytanie "¿Qué eres?"? (jeśli twojego zawodu nie ma powyżej, to podaj którykolwiek z nowo poznanych)
........................................

Chciałabym jeszcze, abyś nauczył się odpowiadać twierdząco lub przecząco na zadane pytanie.

Jeśli zapytam Cię np. "¿Eres camarero/a?" - "Jesteś kelnerem/ką?", a Ty nim/nią nie jesteś, to odpowiesz:

"No, no soy camarero/a" - "Nie nie jestem kelnerem/ką"
¿Eres camarero? ¿Eres camarera?
Jesteś kelnerem? Jesteś kelnerką?
No, no soy camarero. No, no soy camarera.
Nie, nie jestem kelnerem. Nie, nie jestem kelnerką.
Jeśli natomiast wykonujesz ten zawód, to powiesz twierdząco: "Sí, soy camarero/a".
Sí, soy camarero. Sí, soy camarera.
Tak, jestem kelnerem. Tak, jestem kelnerką.
Zatem jeśli zapytam Cię: "¿Eres estudiante de español?", to co odpowiesz?
¿Eres estudiante de español?
Jesteś studentem/studentką języka hiszpańskiego?
........................................


Mam nadzieję, że wszystko, co poznałeś na dzisiejszej lekcji jest dla Ciebie jasne. Aby utrwalić sobie materiał z tej lekcji, zrób starannie wszystkie ćwiczenia.

Zapraszam Cię na dalszą naukę języka hiszpańskiego!

¡Hasta luego!

Kasia

Ćwiczenia

Ćwiczenie 1. Ejercicio 1.

Ułóż dialog:
 • Martín:
 • Carolina:
 • Martín:
 • Carolina:
 • Martín:
 • Carolina:
 • Martín:
 • Carolina:
 • Martín:
 • Carolina:
 • Martín:
 • Carolina:
 • Martín:
 • Carolina:
 • Martín:
 • Carolina:
 • Martín:
 • Carolina:
 • - Yo me llamo Martín.
 • - Regular.
 • - Yo soy camarera.
 • - Buenos días.
 • - Yo soy de Alemania.
 • - Hasta luego.
 • - ¿Eres de Inglaterra?
 • - Mucho gusto Martín.
 • - ¿Qué eres?
 • - ¿Cómo estás?
 • - Hasta después.
 • - Hola, buenos días.
 • - Me llamo Carolina. ¿Y tú?
 • - Mucho gusto Carolina.
 • - Soy estudiante. ¿Y tú?
 • - ¿Y cómo te llamas?
 • - Bien. ¿Y tú?
 • - No, soy de Polonia. ¿Y tú?

Ćwiczenie 2. Ejercicio 2.

Przetłumacz poniższe zdania:
a)
Jestem lekarką.
b)
Nazywam się Juana.
c)
Nie, on nie jest piosenkarzem.
d)
Kim Pan jest z zawodu?
e)
Jesteś studentką języka hiszpańskiego?

Ćwiczenie 3. Ejercicio 3.

Popraw błąd w następujących zdaniach:
a)
¿Qué te llamas?
b)
¿Usted soy estudiante?
c)
Yo somos cantante.
d)
¿De dónde es vosotros?
e)
Te llamo María.

Ćwiczenie 4. Ejercicio 4.

Tak powie chłopak. A jak powie dziewczyna? Utwórz rodzaj żeński od podanych rzeczowników. Czy wszystkie ulegną zmianie?
a)
profesor -
b)
cantante -
c)
abogado -
d)
estudiante -
e)
médico -
f)
camarero -
Twój bieżący wynik:
0%

Interesuje Cię więcej ćwiczeń z tego tematu? Skorzystaj z modułu Słownictwo:

Ściąga

Pytania i odpowiedzi

¿Cómo te llamas? Jak się nazywasz?
Me llamo... Nazywam się...
¿Qué eres? Czym się zajmujesz?
Soy... Jestem...
¿Eres... ? Jesteś... ?
Sí, soy... Tak, jestem...
No, no soy... Nie, nie jestem...

Zawody

estudiante student/studentka
estudiante de español student/studentka języka hiszpańskiego
profesor/profesora profesor/profesorka
abogado/abogada adwokat/adwokatka
cantante piosenkarz/piosenkarka
médico/médica lekarz/lekarka
camarero/camarera kelner/kelnerka

Zaimki pytajne

¿Cómo? Jak? Jaki/jaka?
¿Dónde? Gdzie?
¿De dónde? Skąd?
¿Quién? Kto?
¿Qué? Co?

Dodatkowe słówka

tak
no nie
y i, a