Współpraca

Jesteśmy otwarci na współpracę marketingową i edukacyjną z podmiotami o ugruntowanej pozycji na rynku internetowym i/lub edukacyjnym.

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt z Zarządem spółki.

Michał Ścioch - Prezes Zarządu
michal.scioch@6ka.pl

6ka Sp. z o.o.
ul. Grzymalitów 7/24
03-141 Warszawa
NIP 5242677878
REGON 141822425
KRS 0000330187
Kapitał zakładowy 50 000 zł
Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy